Zrušení daňového dokladu o přijetí platby (DDoPP)

Tento postup použijte pouze v případě, že jste DDoPP vystavili omylem a doklad nebyl zaslán protistraně.

  • V omylem vystaveném DDoPP ihned otevřete kartu Součet.
  • Na konci řádku Požadovaná záloha klepněte na tlačítko Upravit zálohy Upravit zálohy.
  • V dialogu Zálohové faktury vyberte a smažte řádek se zálohovým dokladem.
  • V dialogu Zálohové faktury klepněte na tlačítko  Dokončit .
  • Nyní můžete daňový doklad o přijetí platby (DDoPP) smazat.

 

Ve všech ostatních případech postupujte dle článku Dobropis k daňovému dokladu o přijetí platby (DDoPP).

 

Související dokumenty