Zrušení daňového dokladu o přijetí platby (DDoPP)

Doporučujeme používat: Dobropis k daňovému dokladu o přijetí platby (DDoPP).

Mohou nastat dvě situace:

1. Je třeba zrušit pouze daňový doklad o přijetí platby (DDoPP), uhrazená zálohová faktura zůstává a v budoucnu bude vyúčtována.

2. Došlo ke zrušení zakázky, záloha se bude vracet. 

 

V prvním případě vystavte zcela totožný DDoPP, ve kterém ale částka na položkách bude minusem (obr. 1).

Vazbu mezi původním DDoPP a zálohovou fakturou zrušte.

 

Totožný daňový doklad o přijetí platby, ale s minusovou částkou

Obrázek 1: Totožný daňový doklad o přijetí platby, ale s minusovou částkou.

 

Ve druhém případě je nejlepší postup „fakturace“ již uhrazené zálohy.

Důležitým krokem je vytvoření alespoň jedné položky na vydané faktuře – pokud by žádná položka neexistovala, nevytvořil by se odpočtový řádek DDoPP. Do této položky stačí zapsat pouze text (např. v poli sloupce Popis „storno zakázky“ - obr. 2).

Navázání zálohové faktury probíhá již běžným způsobem, pouze je třeba správně zadat pole Požadovaná záloha tak, aby obsahovalo celou částku zálohy. Automatické provázání navrhne nulu. Po odečtu celé zálohy Vario upozorní, že faktura bude „přeplacena“, to znamená, že její částka půjde do minusu.

 

Nezapomeňte na první prázdnou položku!

Obrázek 2: Nezapomeňte na první prázdnou položku!

 

Vrácení zálohy zákazníkovi bankou pak napárujte přímo na tuto minusovou fakturu.

 

Související dokumenty