Odeslání chybových stavů on-line do Helpdesku

Při řešení chybových stavů pracovníci technické podpory potřebují znát přesné znění chybové hlášky a případně další informace. Abyste nemuseli kopírovat obrazovku a odesílat obrázek v příloze požadavku do Helpdesku, jednoduše klepnete, v podrobnostech chybové hlášky, na odkaz Odeslat do Helpdesku (obr. 1).

  • Klepnutím na odkaz se vytvoří zpráva, která obsahuje chybovou hlášku, podrobnosti chyby a několik systémových údajů (verze Varia, typ databáze apod.), které jsou potřeba při řešení problému.
  • V Helpdesku se otevře nový požadavek, ke kterému je zpráva automaticky připojena.
  • Registrovaný uživatel Helpdesku jen doplní text a požadavek uloží.

Odkaz Odeslat do Helpdesku automatizuje hlášení chyb technické podpoře

Obrázek 1: Odkaz Odeslat do Helpdesku automatizuje hlášení chyb technické podpoře.

 

Poznámka

Používání funkce "Odeslat do Helpdesku" vyžaduje aktivní připojení do sítě Internet.

 

Související dokumenty

  • Panel nabídek (/Nápověda/Opis chybové hlášky) – příkaz slouží k vytvoření textového souboru, který obsahuje opis textu naposledy zaznamenané chybové hlášky a výpis několika systémových údajů (pracovníkům technické podpory jej můžete odeslat, až budete on-line).
  • Upravit vzhled úvodní obrazovky Vario Backstage (karta Nápověda)