Oprávnění k ceníkům

Oprávnění k ceníkům můžete nastavit buď pomocí centrálního nastavení agendy Katalog – nebo samostatně pro jednotlivé ceníky. Institut správce systému vše zastřešuje. Administrátor může nastavovat oprávnění jak v katalogu, tak u konkrétního ceníku. Pokud si nedopatřením zablokujete oprávnění k některému ceníku, administrátor vám vždy pomůže oprávnění napravit.

Detail Ceníku, karta Nákupní / Prodejní

Klepnutím na tlačítko Oprávnění… v dialogu Ceníky zobrazíte dotaz, které z těchto oprávnění se má otevřít – okno pro nastavení práv agendy nebo ceníku (obr. 1):

 1. Adjudication Oprávnění k funkcím ceníků agendy Katalog nebo
 2. Adjudication Oprávnění k vybranému ceníku
 • Nastavená oprávnění se zobrazí i uživateli, který nemá právo měnit oprávnění.
 • Oprávnění, a to jak na úrovni katalogu, tak oprávnění na konkrétní ceník, nezadávejte duplicitně.

Okno Ceníky – tlačítko Oprávnění – volby oprávnění

Obrázek 1: Příklad okna Ceníky a tlačítko "Oprávnění".

A. Otevřít oprávnění k ceníkům

První typ oprávnění je obecné oprávnění ke čtení, úpravám a správě ceníků. Nastavuje se v okně Oprávnění (obr. 2), které otevřete klepnutím na volbu A. (obr. 1), což je „zrcadlo”dialogu Možnosti Vario – nastavení oprávnění k agendě Katalog (obr. 3). Toto nastavení se uplatňuje pouze u ceníků, které nemají své vlastní oprávnění definované.

 • S pomocí oprávnění pro správu ceníků a slev nastavíte administrátorské oprávnění pro uživatele, kteří pak smějí spravovat oprávnění ostatních uživatelů. To znamená, že oprávnění na správu lze nastavit obecně pro všechny ceníky jen pro vybrané uživatele.
 • Pokud není oprávnění k ceníkům v možnostech agendy Katalog definované, platí, tak jako v celém Variu, že mají všichni uživatelé všechna oprávnění.

Dialog Oprávnění otevřený volbou Otevřít oprávnění k ceníkům

Obrázek 2: Dialog Oprávnění otevřený volbou A. → „Otevřít oprávnění k ceníkům”.

 

Dialog Možnosti Vario - nastavení oprávnění k agendě Katalog

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario – nastavení oprávnění k agendě Katalog.

B. Otevřít oprávnění k ceníku „Název ceníku”

Druhým typem oprávnění je oprávnění cílené na konkrétní ceník (obr. 1, písm. B. a obr. 4). Toto oprávnění má nejvyšší prioritu a má přednost před obecným nastavením oprávnění v agendě Katalog (viz výše). Konkrétní uživatel tedy může mít nastavené oprávnění pouze ke konkrétnímu ceníku a ostatní ceníky má povolené/zakázané v centrálním nastavení agendy Katalog.

 • Detail ceníku není možné otevřít alespoň bez základního oprávnění pro čtení ceníku.
 • Uživatel, který nemá oprávnění k úpravám ceníku a nebo nemá oprávnění ceník spravovat, má detail ceníku otevřený jen pro čtení a nemá povoleny žádné úpravy.
 • Pokud oprávnění ke konkrétnímu ceníku není definované, platí, tak jako v celém Variu, že veškerá oprávnění (Číst, Upravit, Spravovat) mají všichni uživatelé.
 • Pokud máte definované oprávnění u nějakého ceníku (je jedno které, zda čtení, úpravy nebo správu), pak se centrální oprávnění v agendě Katalog nekontroluje.
 • Pokud na nějakém ceníku nemáte definované oprávnění, pak se kontroluje centrální oprávnění agendy Katalog.
 • Změny v oprávnění se projevují vždy až po zavření detailu ceníku.

Výjimkou je správce systému, který může vždy nastavovat centrální oprávnění jak v agendě Katalog, tak u konkrétního ceníku. Jestliže si omylem nějaký ceník zablokujete odebráním všech oprávnění na správu ceníku, správce systému vám pomůže oprávnění napravit.

Příklad dialogu Oprávnění k vybranému ceníku v seznamu okna Ceníky. Oprávnění ke konkrétnímu ceníku mají svou hierarchii, od nejnižší po nejvyšší – čtení, úprava, správa

Obrázek 4: Příklad dialogu Oprávnění k vybranému ceníku v seznamu okna Ceníky. Oprávnění ke konkrétnímu ceníku mají svou hierarchii, od nejnižší po nejvyšší – čtení, úprava, správa.

 

Navazující dokumenty