Odstranit odpisové plány

Hromadné operace evidence majetku

Vymazat odpisové plány lze pomocí funkce v menu Nástroje agendy (Agenda)/Odvolat/Odstranit odpisové plány...

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Vymazání odpisových plánů.

POLE POPIS
CheckBox - Zatržítko Daňové odpisy Vyberte seznam majetku a typ odpisového plánu k vymazání.
CheckBox - Zatržítko Účetní odpisy
CheckBox - Zatržítko Číslo majetku  V seznamu majetku zatržítkem vyberte majetek a typ odpisového plánu k odstranění. Tlačítkem Vybrat vše vyberete naráz všechny položky.
Rozvržení…                             Klepnutím na tlačítko uložíte nebo načtete (uložené) rozvržení (doporučujeme dokument Zobrazení a rozvržení – základní pojmy).
 OK  Klepnutím na tlačítko odstraníte vybraný majetek a typ odpisového plánu.

 

Dialog Vymazání odpisových plánů

Obrázek 1: Dialog Vymazání odpisových plánů. Pomocí místních nabídkek lze záznamy filtrovat, řadit a měnit velikost okna.

 

Navazující dokumenty