Nástroje agendy Evidence majetku

Nástroje agendy obsahují funkce pro hromadné zpracování majetku.

FUNKCE PRO HROMADNÉ ZPRACOVÁNÍ MAJETKU POPIS FUNKCE
Přepočítat odpisové plány Hromadné přepočítaní daňových i účetních odpisových plánů. Možnost výběru jen konkrétních karet.
Provést odpisy Hromadné uplatnění daňových i účetních odpisů k danému roku (datu). Možnost výběru jen konkrétních karet.
Přerušení odpisů Hromadné přerušení daňových i účetních odpisů na zvolené období. Možnost výběru jen konkrétních karet.
Odvolat – Odstranit odpisové plány, Odvolat odpisy, Zrušit přerušení odpisů, Změna skupiny Hromadné odvolání, zrušení předchozích hromadných operací. Změna skupiny umožňuje hromadně změnit daňovou odpisovou skupinu a metodu výpočtu účetních odpisů. Možnost výběru jen konkrétních karet.
Zařadit majetek / Vyřadit majetek Hromadné zařazení / vyřazení majetku. Možnost výběru jen konkrétních karet.
Průvodce převodem majetku Hromadné převedení majetku do jiné knihy, na jiné středisko nebo na jiné umístění. Možnost výběru jen konkrétních karet.
Inventura majetku Založení a provedení inventury majetku k aktuálnímu datu.
Povolit úpravy v tabulce agendy Volba umožňuje některá pole záznamu upravovat přímo v tabulce agendy.
Odpisové sazby Tabulka odpisových sazeb pro daňové odpisy.

 

Navazující dokument