Nastavení automatických předkontací a přiřazení knih k bankovním účtů

Nastavení automatických předkontací

Importujete bankovní výpisy z homebankingu a každý měsíc se vám opakuje například položka za úrok, na kterou nemáte ve Variu předpis? Jak zajistit, aby se této položce automaticky přiřadila předkontace?

 • V agendě Banka je k tomuto účelu určena funkce, kterou spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda) příkazem Nastavení automatických předkontací...
 • Pro nastavení předkontací je nutné, aby měl uživatel oprávnění ke změně nastavení zvolené knihy, nebo oprávnění k nastavení předkontací v modulu Účetnictví.
 • V dialogu Možnosti automatických předkontací (obr. 1) vyplníte předkontaci (vyberete položku seznamu nebo zapíšete název předkontace v poli sloupce Předkontace) a k ní hodnoty, podle kterých poznáte, že se jedná o položku, které by měla být předkontace přiřazena.
 • Můžete vyplnit jednu nebo více hodnot, u kterých víte, že budou vždy stejné a podle kterých se bude položka identifikovat. Nezadaná kritéria Vario ignoruje.
 • Pokud používáte nákladové členění v podobě nákladového klíče, dialog se řídí nastavením nákladového členění a podle toho v dialogu pro automatické předkontace nabízí příslušný způsob výběru střediska (obr. 1).
 • Nastavení je nutné provést pro každou knihu bankovních výpisů samostatně.
 • Klepnutím na tlačítko Zavřít nastavené hodnoty uložíte.

Typickým příkladem využití popisované funkce jsou transakční poplatky, které nemají doklad. V nastavení automatických předkontací zvolte předkontaci pro poplatek bance a nastavte odpovídající hodnotu pro konstantní symbol. Funkci dále doporučujeme použít pro automatické předkontování položek plateb mezd a odvodů.

Dialog Možnosti automatických předkontací

Obrázek 1: Dialog Možnosti automatických předkontací. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce. Dialog podporuje ukládání rozvržení v tabulce automatických předkontací a změnu velikosti okna a uložení jeho rozměru.

Homebanking – knihy a účty

Pokud nemáte ve Variu pro načítaný účet přiřazenou knihu bankovních výpisů, systém při načítání výpisů zobrazí dialog Neznámý účet (obr. 4). Zvolenou knihu s účtem zapíše systém právě sem – do sloupce Kniha a Číslo účtu dialogu Přiřazení knih k bankovním účtům (obr. 2).

Abyste při prvním načítání výpisů nebyli dotazováni, do které knihy se mají načítat výpisy, doporučujeme k načítanému účtu dopředu přiřadit knihu bankovních výpisů.

Pokud máte definováno více účtů ve stejné měně pro stejnou banku, nastaví se první nalezený. Jestliže máte jeden účet v různých měnách pro stejnou banku, je třeba v dialogu Přiřazení knih k bankovním účtům (obr. 2) za číslem účtu rozlišit kód měny (např. 1913921001CZK, 1913921001EUR). Takto zajistíte bezproblémový import výpisů s jedním číslem účtu v různé měně.

Postup

 • Z menu Nástroje agendy(Agenda) spusťte příkaz Nastavení přiřazení účtů ke knihám...
 • Otevře se dialog Homabanking knihy a účty – Přiřazení knih k bankovním ůčtům (obr. 2).
 • Ve sloupci Kniha se zobrazují knihy používané agendou Banka.
 • Položky tabulky nelze mazat (opravit číslo účtu však můžete).
 • Do pole Nenačítat účty zapište čísla účtů, která chcete při načítání výpisů potlačit. Čísla účtů oddělujte klávesou Enter.
 • Klepnutím na tlačítko Zavřít nastavené hodnoty uložíte.

Dialog Homabanking knihy a účty - Přiřazení knih k bankovním ůčtům

Obrázek 2: Dialog Homabanking knihy a účty – Přiřazení knih k bankovním ůčtům.

 

Související dokumenty