Zobrazení agendy Datové schránky

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Datové schránky

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Datové schránky (výchozí) Zobrazí všechny odeslané a přijaté záznamy vybrané knihy agendy Datové schránky.
  Zprávy za rok Zpřístupní rok na panelu nástrojů a zobrazí jen zprávy za daný rok. (Zobrazení se řídí hospodářským rokem.)

 

Související dokumenty