Odvolat odpisy

Hromadné operace evidence majetku

Uskutečněné účetní i daňové odpisy lze hromadně vrátit (odvolat) pomocí funkce v menu Nástroje agendy (Agenda)/Odvolat/Odvolat odpisy…

  • Jak pracovat s funkcemi hromadných operací popisuje dokument Hromadné operace Evidence majetku.
  • Pokud potřebujete odvolat účetní (daňové) odpisy za více období, pak stačí zvolit poslední období. Pokud tedy např. chcete odvolat odpisy do konce roku 2020,  klikněte na rok 2020, období 12 a tlačítko OK.

Interní doklad odvolávaných účetních odpisů musí být odúčtovaný. Odpis vybraného majetku (tj. položka interního dokladu) se při odvolání smaže.

Dialog Odvolání uskutečněných odpisů

Obrázek 1: Dialog Odvolání uskutečněných odpisů. Pomocí místních nabídkek lze záznamy filtrovat, řadit a měnit velikost okna.

Doklad vystavit do knihy

Jestliže nemáte u dokladu vyplněnou knihu interních dokladů, je třeba ji vybrat. Je-li vybrána, poklepáním na modrý identifikátor knihy ji můžete změnit (pokud jich existuje víc). Zatržítkem CheckBox - Zatržítko zajistíte použití vybrané knihy vždy a bez dotazu systému.

 Dotaz na knihu interních dokladů

Obrázek 2: Dotaz na knihu interních dokladů.

 

Navazující dokumenty