Provedení odpisů

Hromadné operace evidence majetku

Volbou příkazu z menu Nástroje agendy (Agenda)/Provést odpisy… můžete uskutečnit hromadné uplatnění daňových odpisů a provedení účetních odpisů k zadanému datu. Pokud ve Variu účtujete, vytvoří se k účetním odpisům do zvolené knihy interní doklad (dále jen ID).

 • Jak pracovat s funkcemi hromadných operací popisuje dokument Hromadné operace Evidence majetku.
 • Odpisy se provádějí v okně Provedení odpisů (obr. 1) výběrem období a karet majetku. K účetním odpisům se vytvoří ID do zvolené knihy, za každé konto majetku samostatný ID. Na kartách majetku se u příslušného období doplní číslo ID a zatržítko.
 • Vkládání hodnot „datum ID” a „text nad položkami” je následující:
  • Do pole „Datum” se vloží aktuální datum (vznik ID).
  • Do pole „Datum účetního případu” se vloží datum posledního dne zpracovávaného období.
  • Do textu „MM/RR” nad položky je vloženo datum „Datum účetního případu”.
 • Na kartě Účetní odpisy není možné ručně doplňovat či odebírat zatržítka ve sloupci Odepsáno. Účetní odpisy je třeba provést standardní funkcí, stejně tak jejich odvolání.
 • Odvolat odpisy lze pouze za předpokladu, že ID není zaúčtovaný. Funkce odvolání pak z ID umaže řádky odpisů konkrétního majetku.
 • Provázanost s účetnictvím se projevuje i v dalších operacích, zejména ručních úpravách – např. nelze zrušit zařazení, pokud jsou uplatněné odpisy, nelze změnit vstupní cenu zařazeného majetku apod.

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Provedení odpisů.

POLE   POPIS
CheckBox - Zatržítko Daňové odpisy
CheckBox - Zatržítko Účetní odpisy
Vyberte typ odpisů.
Do roku/do data Dialog Datum Vyberte datum, ke kterému se provedení odpisů vztahuje. 
CheckBox - Zatržítko Číslo majetku

V seznamu majetku zatržítkem vyberte majetek k odpisům.

 • Tlačítkem Vybrat vše vyberete naráz všechny položky. 
Rozvržení… Klepnutím na tlačítko uložíte nebo načtete (uložené) rozvržení (doporučujeme dokument Zobrazení a rozvržení – základní pojmy).
 OK  Klepnutím na tlačítko provedete odpisy vybraného majetku.

Dialog Provedení odpisů - výběr ze seznamu majetku a typů odpisů

Obrázek 1: Dialog Provedení odpisů. Pomocí místních nabídkek lze záznamy filtrovat, řadit a měnit velikost okna.

 

Související dokumenty