Zrušit přerušení odpisů

Hromadné operace evidence majetku

Odvolání přerušení se provádí pomocí funkce v menu Nástroje agendy (Agenda)/Odvolat/Zrušit přerušení odpisů…

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Odvolání přerušení.

POLE POPIS
CheckBox - Zatržítko Daňové odpisy Pro Daňové odpisy zapište do polí od roku / do roku rozmezí období k odvolání.
CheckBox - Zatržítko Účetní odpisy Pro Účetní odpisy vyberte pomocí dialogu Datum Dialog Datum v polích od data / do data rozmezí období k odvolání.
CheckBox - Zatržítko Číslo majetku V seznamu majetku zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberte majetek, typ přerušeného odpisu k odvolání. Tlačítkem Vybrat vše vyberete naráz všechny položky.
Rozvržení…             Klepnutím na tlačítko uložíte nebo načtete (uložené) rozvržení (doporučujeme dokument Zobrazení a rozvržení – základní pojmy).
 OK  Klepnutím na tlačítko zrušíte přerušení vybraných odpisů.

Dialog Odvolání přerušení

Obrázek 1: Dialog Odvolání přerušení. Pomocí místních nabídkek lze záznamy filtrovat, řadit a měnit velikost okna.

 

Navazující dokumenty