Změna skupiny

Hromadné operace evidence majetku

Změnu odpisové skupiny provedete pomocí funkce v menu Agenda (Nástroje agendy)/Odvolat/Změna skupiny...

Před spuštěním této funkce zkontrolujte, zda máte:

  • Zavedenu odpisovou skupinu v odpisových sazbách.
  • Provedeny daňové odpisy do data přeřazení.
  • Zaúčtovány účetní odpisy do data přeřazení.
  • Odfiltrovány pouze HIM, u kterých má dojít ke změně.

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Změna skupiny. 

POLE POPIS
Způsob odpisu ComboBox - Nabídka Z nabídky pole vyberte způsob daňového odpisu.
Stará odpisová skupina ComboBox - Nabídka Z nabídky pole vyberte původní odpisovou skupinu.
Nová odpisová skupina ComboBox - Nabídka Z nabídky pole vyberte novou odpisovou skupinu.
CheckBox - Zatržítko Číslo majetku V seznamu majetku zatržítkem vyberte majetek, typ odpisové skupiny ke změně. Tlačítkem Vybrat vše vyberete naráz všechny položky.
Rozvržení...                                 Klepnutím na tlačítko uložíte nebo načtete (uložené) rozvržení (doporučujeme dokument Zobrazení a rozvržení – základní pojmy).
 OK  Klepnutím na tlačítko nastavíte k vybranému majetku novou odpisovou skupinu.

Dialog Změna skupiny

Obrázek 1: Dialog Změna skupiny. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty