Změna skupiny

Hromadné operace evidence majetku

Změnu odpisové skupiny provedete pomocí funkce v menu Nástroje agendy (Agenda)/Odvolat/Změna skupiny...

 

Tabulka 1, obr. 1: Dialog Změna skupiny. 

POLE POPIS
Způsob odpisu ComboBox - Nabídka Z nabídky pole vyberte způsob daňového odpisu.
Stará odpisová skupina ComboBox - Nabídka Z nabídky pole vyberte původní odpisovou skupinu.
Nová odpisová skupina ComboBox - Nabídka Z nabídky pole vyberte novou odpisovou skupinu.
CheckBox - Zatržítko Číslo majetku V seznamu majetku zatržítkem vyberte majetek, typ odpisové skupiny ke změně. Tlačítkem Vybrat vše vyberete naráz všechny položky.
Rozvržení…                                 Klepnutím na tlačítko uložíte nebo načtete (uložené) rozvržení (doporučujeme dokument Zobrazení a rozvržení – základní pojmy).
 OK  Klepnutím na tlačítko nastavíte k vybranému majetku novou odpisovou skupinu.

Dialog Změna skupiny

Obrázek 1: Dialog Změna skupiny. Pomocí místních nabídkek lze záznamy filtrovat, řadit a měnit velikost okna.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty