Hromadný přepočet odpisových plánů

Hromadné operace evidence majetku

Dialog otevřete z menu Nástroje agendy (Agenda)/Přepočítat odpisové plány…

 

Tabulak 1, obr. 1: Dialog Přepočet odpisových plánů.

POLE POPIS
Číslo majetku CheckBox - Zatržítko V seznamu majetku zatržítkem vyberte majetek k přepočtu (tlačítkem Vybrat vše vyberete naráz všechny položky). 
Rozvržení… Klepnutím na tlačítko uložíte nebo načtete (uložené) rozvržení (doporučujeme dokument Zobrazení a rozvržení – základní pojmy).
 OK  Klepnutím na tlačítko přepočtete vybraný majetek.

Dialog funkce hromadného přepočtu odpisových plánů

Obrázek 1: Dialog funkce hromadného přepočtu odpisových plánů. Pomocí místních nabídkek lze záznamy filtrovat, řadit a měnit velikost okna.

 

Související dokumenty