Import faktur do formátu ISDOC

1. V importech agendy Přijaté doklady (menu Soubor/Import dat...) je k dispozici import Doklad ISDOC, který slouží k importu faktur ve formátu ISDOC. Pomocí funkce Import v agendě Přijaté doklady z menu Varia lze importovat:

  • fakturu přijatou,
  • dobropis přijatý,
  • zálohu přijatou,
  • daňový doklad o přijetí platby přijatý.

ISDOC je formátem elektronické komunikace mezi dodavateli a odběrateli, který vznikl ve spolupráci 14 významných českých i celosvětových výrobců informačních systémů. Ti nyní ve svých systémech používají standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických faktur, což umožní i firmám, které jsou uživateli různých softwarů, mezi sebou takto komunikovat. Formát elektronické fakturace ISDOC byl též přijat v obou svých formách (isdoc a isdocx) jako jeden z přípustných formátů datové zprávy dodávaných do datové schránky.

  • Formát ISDOC je implementován do desítek fakturačních systémů. V ekonomickém systému Altus Vario ho pro odesílání a načítání faktur můžete využívat od verze 12.
  • Na rozdíl od jiných forem elektronické komunikace se ISDOC obejde bez prostředníka, doklady jsou zasílány přímo. Faktury mohou být opatřené elektronickým podpisem. V případě, že máte na svém počítači instalovaný prohlížeč ISDOC Reader (www.isdoc.cz), lze je zobrazovat také ve formátu PDF.
  • Díky ISDOC zvládnete zpracovat mnohem větší množství dokladů v kratším čase, omezíte možnost vzniku chyby na straně příjemce a můžete také výrazně snížit náklady na tisk a poštovné u klientů, kteří netrvají na papírové formě dokumentů. Své doklady můžete elektronicky vyměňovat například s uživateli systémů ABRA, HELIOS, MONEY, KARÁT, SAP, POHODA, GORDIC, BYZNYZ, K2 a dalšími.

2. V dialogu Import dokladu ISDOC (obr. 1) vybrete knihu a rok, do kterých se doklad načte. Výchozí rok je přednastaven na hospodářský rok aktuálního data.

  • Po kontrole načteného dokladu v dialogu Import dokladu ISDOC klepnete na tlačítko Import
  • V případě nastavení Varia jako výchozího prohlížeče (obr. 1)  lze tyto faktury načítat pouhým poklepáním na přijatý soubor.

Dialog Import dokladu ISDOC

Obrázek 1: Dialog Import dokladu ISDOC.

 

Import dokladů ISDOC a individuální nastavení

Import dokladů ve formátu ISDOC obsahuje možnost přidání transformace. Vlastnost lze využít pro individuální zpracování dat. Například lze pomocí transformace zajistit změnu priority identifikátoru označujícího produkty v katalogu.

Poznámka

Vytvoření a nastavení transformace vyžaduje hlubší znalosti XML. Cesta k transformaci se přidává v nastavení importu jako druhý parametr funkce Import_ISDOC().

 

Související dokumenty