Přesunout obchodní příležitosti do knihy

Příkaz na přesun záznamu do jiné knihy naleznete v agendě Obchodní příležitosti, v menu Agenda/Přesunout obchodní příležitosti do knihy...

Dialog Převést záznamy do knihy

Obrázek 1: Dialog Převést záznamy do knihy. 

 

Funkce zobrazí seznam záznamů z aktuální knihy a aktuálního roku (obr. 1). V dialogu Převést záznamy do knihy zatržením vyberete záznamy, které se mají přesunout. Předvolené jsou záznamy vybrané v tabulce agendy (buďto označené, nebo podle aktuálního filtru). Všechny záznamy označíte CheckBox - Zatržítko klepnutím na tlačítko Vybrat vše. Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko OK

Dialog Seznam knih agendy Obchodní příležitosti

Obrázek 2: Dialog Seznam knih agendy Obchodní příležitosti.

 

Po klepnutí na cílovou knihu, z nabídky dialogu (obr. 2), je vybraný záznam obchodní příležitosti přesunut do této knihy.

 

Související dokumenty