Přesunout kampaně do knihy

Příkaz na přesun záznamu do jiné knihy naleznete v agendě Kampaně, v menu Agenda/Přesunout kampaně do knihy...

 Dialog Převést záznamy do knihy

Obrázek 1: Dialog Převést záznamy do knihy.

 

Funkce zobrazí seznam záznamů z aktuální knihy a aktuálního roku (obr. 1). V dialogu Převést záznamy do knihy zatržením vyberete záznamy, které se mají přesunout. Předvolené jsou záznamy vybrané v tabulce agendy (buďto označené, nebo podle aktuálního filtru). Všechny záznamy označíte CheckBox - Zatržítko klepnutím na tlačítko Vybrat vše. Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

 

Dialog Seznam knih agendy Kampaně

Obrázek 2: Dialog Seznam knih agendy Kampaně.

 

Po klepnutí na cílovou knihu, z nabídky dialogu (obr. 2), je vybraný záznam kampaně přesunut do této knihy.

 

Související dokumenty