Základní nastavení systému

Ekonomický systém Vario nabízí zpracování dat více firem. Tyto firmy jsou vedeny samostatně. Každá má svoje vlastní data. Při práci s firmou máte možnost zadat určitá nastavení:

  • Jaké účetnictví vede vybraná firma,
  • Jak pracuje se skladem,
  • Jaké akce chcete při práci s touto firmou zaznamenávat (přidávání, odstraňování, úpravy záznamů, chybové hlášky atd.),
  • Jaká mají být výchozí nastavení jednotlivých knih.

 

Informace k aktivní firmě (firmě, se kterou právě pracujete) nastavíte v dialogu „Možnosti”, který zobrazíte výběrem příkazu Nástroje/Možnosti.

Úpravy v dialogu „Možnosti” mohou provádět jen uživatelé s přístupovým právem „Měnit nastavení Varia”.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty