Zobrazení agendy Kampaně

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Kampaně

  Kampaně pro vybraný rok Zobrazuje pouze kampaně pro vybraný rok.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Všechny kampaně (výchozí) Zobrazuje všechny kampaně bez ohledu na vybraný rok.
  Všechny kontakty v kampaních Zobrazuje seznam kontaktů na jednotlivých kampaních a následné informace o kampani.

 

Související dokumenty