Předkontace – obecné principy

Předkontace se zadávají na záložkách Knihy dokladůZdanitelná plnění v dialogu Možnosti předkontací.

Obecné principy

Vyplňují se:

  • Kniha (na záložce Knihy dokladů se vyplňuje automaticky dle předvolené knihy) – pokud není zadána, platí předkontace pro všechny knihy.
  • Název předkontace – slovní název, který můžete zadávat v prvotních dokladech.
  • Má dáti/Dal - zadání účtu, který se může vyskytovat při použití dané předkontace na příslušné straně účetního zápisu. Protizápis je vždy konto dokladu.

Poznámka

Výjimkou jsou předkontace interních dokladů pro Evidenci majetku a Mzdy – zde jsou zadávány účty Má dati a Dal tak, jak se vyskytnou v účetním zápisu.

  • Doklad – obecně jsou předkontace platné pro všechny záznamy knihy – pokud zde vyberete určitý doklad, platí daná předkontace pouze pro vybraný typ dokladu.
  • Datum platnosti od/do – pokud nejsou vyplněny, platí předkontace trvale. Zapsáním data do příslušného pole (po stisku klávesy F4 je možné zvolit z kalendáře) se platnost omezí. Systém hlídá, aby nebylo možno zapsat dvě předkontace se stejným názvem pro překrývající se období.

Poznámka

Zadáním období je možné, mimo omezení platnosti předkontace, změnit pro stejnou předkontaci způsob účtování. Postup je takový, že nejdříve omezíme platnost původní předkontace vyplnění platnosti Do, poté zadáme předkontaci se shodným názvem, ale odlišnými účty, kterou omezíme platností Od.

 

  • Kontrola kont – je prováděna pro aktuální účetní rok. Kontrolují se pouze konta předkontací, které patří do příslušného roku. Pokud je zaškrtnuto pole Zakládat chybějící konta při kontrole, potom jsou chybějící konta (pokud existují v účtové osnově) automaticky založena do účtového rozvrhu pro aktuální rok.
  • Zobrazit pouze aktuální záznamy – pokud často měníte účtový rozvrh a máte tedy v tabulce předkontací více shodných záznamů s prošlým datem platnosti, může být pro vás výhodná možnost Zobrazit pouze aktuální záznamy. Toto "zaškrtávátko" odfiltruje záznamy, které nejsou ke zpracovávanému období platné.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty