Nastavení agendy Banka

Obsah:

Úhrady inkas

Při zpracování výpisů se položky výpisů párují s příkazy a aktualizuje se stav úhrad na příkazech. Z úsporných důvodů se provádí párování pouze u odchozích plateb a proto se nepárují položky příkazů k inkasu. Pokud příkazy k inkasu používáte, můžete v možnostech agendy Banka (dialog Možnosti Vario) zaškrtnout volbu CheckBox - Zatržítko Úhrady inkas (obr. 1) a inkasa se budou zpracovávat obdobně jako příkazy.

Možnosti agendy Banka, úhrady inkas

Obrázek 1: Možnosti agendy Banka, funkce Úhrady inkas.

Neseskupovat platby kartou

Agenda Banka při importech výpisů některých bank vždy seskupí karetní platby s totožným variabilním symbolem. Protože tato vlastnost není v mnoha případech žádoucí, v nastavení importu výpisů můžete zakázat seskupování těchto plateb volbou Neseskupovat platby kartou (obr. 1). Funkce je výchoze neaktivní, jestliže chcete seskupování položek potlačit, vyberte ji zatržítkem.

Oprávnění k poli Celkem

V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny jak v dokladu, tak v jeho položkách.

O rozšiřujícím významu oprávnění pro čtení u polí Celkem_FIFO, Cena_prumerna v agendě Sklad čtěte v dokumentu Nastavení agendy Sklad.

Popis dialogu Možnosti pole naleznete v dokumentu Karta Vlastní a uživatelská pole.

Nastavení složky záznamů agendy Banka

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Automatický výpočet finančního rozdílu

Viz dokument nápovědy.

 

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupné na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení.

 

Související dokumenty