Zobrazení agendy Obchodní příležitosti

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Obchodní příležitosti

  Kalkulace Zobrazuje obchodní příležitosti s kalkulační nabídkou zadané v detailu záznamu Obchodní příležitosti na kartě Kalkulace.
Kalkulace po položkách Zobrazuje obchodní příležitosti s kalkulační nabídkou po položkách zadané v detailu záznamu Obchodní příležitosti na kartě Kalkulace.
Mnou zadané obchodní příležitosti Zobrazuje obchodní příležitosti, ve kterých jste uvedeni jako Referent, bez ohledu na zvolený rok a vybranou knihu.
Moje obchodní příležitosti Zobrazuje obchodní příležitosti, ve kterých jste uvedeni jako Pověřen, bez ohledu na zvolený rok a vybranou knihu.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Všechny obchodní příležitosti Výchozí zobrazení ukazuje všechny obchodní příležitosti v závislosti na vybraném roce a na zvolené knize.

 

Související dokumenty