Obecné informace o Správci databáze

Doplněk Správce databáze

Zálohování databází a udržování dat (opravy a komprese dat) je vhodné provádět pravidelně pomocí doplňku Správce databáze dostupného z menu Nástroje/Doplňky/Správce databáze.

Doplněk Správce databáze a karta Záloha dat

Obrázek 1: Doplněk Správce databáze a výchozí karta Záloha dat.

 

Dialog (obr. 1) obsahuje následující karty:

 

Karty, které nejsou relevantní, se nezobrazují. Takže pokud jsou data v aktuálním profilu pouze na SQL serveru, nezobrazí se karty Záloha dat, Oprava a komprese a Kontrola integrity. Pro data na souborovém serveru se v doplňku Správce databáze zobrazuje karta Vynucený převod dat. Pomocí funkce na této kartě lze spustit převod dat do nové databáze. Funkce je určena správcům, kteří jí použijí v případě, že data mají neaktuální strukturu nebo je struktura poškozena.

 

 Nezapomeňte definovat oprávnění uživateli nebo skupině uživatelů pro přístup k doplňku.

 

Související dokumenty