Tiskové výstupy agendy Peněžní deník

Agenda Peněžní deník má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Tiskové formuláře

Daňová evidence
Slouží k tisku daňové evidence příjmů a výdajů. Od roku 2004 nahrazuje formulář Peněžní deník.
Rekapitulace kont
Pomocí rekapitulace vytisknete obraty za jednotlivá období na jednotlivých kontech. Navíc lze pomocí Možností vytisknout i konkrétní zápisy v jednotlivých obdobích. Na knihu lze aplikovat filtr, který vybere například jen konkrétní konto.
Výkaz o majetku a závazcích
Povinný výkaz o majetku a závazcích.
Ve výkazu o majetku a závazcích jsou uvedeny úhrady faktur zálohou (pohledávky a závazky). Úhrada faktury zálohou je zohledněna k datu faktury.
Výkaz příjmů a výdajů
Povinný výkaz příjmů a výdajů.

 

Mínus DPH
Přenesená DPH
(plným názvem Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH)
Formulář slouží k vytvoření elektronického podání DPHRVD a k tisku seznamu dokladů obsahujících "tuzemskou revers charge".
Přiznání k DPH Tento formulář použijte k tisku přiznání pro finanční úřad. Podrobný postup naleznete v dokumentu Přiznání k DPH. Další informace naleznete v tiskovém formuláři „Zdanitelná plnění”.
Souhrnné hlášení k DPH Tiskne souhrnná hlášení k DPH pro finanční úřad. Podrobné informace naleznete v dokumentu Kódy typů zdanitelných plnění pro souhrnné hlášení k DPH.
Kontrolní hlášení DPH Kontrolní hlášení je speciální daňové potvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení je podáváno pouze elektronicky.
Uskutečněná plnění nezdanitelná Formulář použijte pro získání přehledů plnění, která nejsou zdanitelná, ze všech modulů Varia. Dialog k tomuto formuláři současně nastavuje možnosti zdanitelného plnění pro celý systém.
Zdanitelná plnění Použijte pro získání zdanitelných plnění ze všech modulů Varia. Doklady nemusí být zaúčtovány - zdanitelné plnění se počítá z prvotních dokladů. Dialog k tomuto formuláři současně nastavuje možnosti zdanitelného plnění pro celý systém. Do tiskového formuláře se nezapočítávají zdanitelná plnění typu Reverse charge Tuzemsko.
Zdanitelná plnění EU

Formulář slouží pro získání zdanitelných plnění uskutečněných plátci registrovanými v jiných státech EU.

Související nápověda

Zdanitelná plnění sazby DPH Tiskový formulář použijte pro kontrolu sazeb DPH použitých u zdanitelných plnění.
Záznamní povinnost Viz Tiskové výstupy agendy Účetnictví.
Záznamní povinnost EU Viz Tiskové výstupy agendy Účetnictví.
Záznamní povinnost EU neplátci Viz Tiskové výstupy agendy Účetnictví.

 

Mínus Intrastat
Výkaz pro Intrastat Výkaz pro statistické zpracování obchodu mezi členskými státy EU.

 

Mínus Seznamy
Seznam knih Tento tiskový formulář tiskne seznam knih účetních dokladů s výpisem povolených dokladů a jejich číselných řad.

 

Související dokumenty