Zobrazení agendy Objednávky

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Objednávky

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Objednávky (výchozí) Seznam objednávek dodavatelům zobrazený dle aktuální knihy a roku. K identifikátoru objednávky ukazuje datum dokladu, hodnotu v měně bez a s DPH, informace o dodavateli a stav dokladu. Seznam záznamů lze zúžit filtrováním dle referenta objednávky, dodavatele či data a jiných polí z dokladu Objednávka.
 
 
Objednávky po položkách Seznam objednávek dodavatelům podle položek zobrazený za aktuální rok a knihu. K položce objednávky ukazuje datum dokladu, hodnotu v měně bez a s DPH, informace o dodavateli, sklad, stav položky a údaj z položek objednávky Datum dodání.
Zobrazení ukazuje informace nejen z položek, ale i z dokladů. Umožňuje tím hledat a filtrovat nejen kupříkladu dle data dokladu či kontaktu (firmy) dokladu, ale i dle produktu či stavu položky, ceny.
Objednávky s adresářem Zobrazení obsahuje dokladová pole a zároveň nejčastěji požadovaná pole z kontaktu na dokladu (Region, Referent, Skupina firmy, Nadřízený kontakt, Stav kontaktu). Jestliže poklepete na některý z identifikátorů v polích sloupců „Kontakt”, „Nadřízený kontakt” nebo „Skupina firmy”, otevře se detail příslušného záznamu.
Objednávky všechny roky Zobrazení oceníte především na přelomu účetního roku. Od aktuálního datumu* zobrazí data v dané knize bez ohledu na aktuální rok a období. Filtry „Objednávky poslední čtvrtletí”, „Objednávky poslední měsíc”, a „Objednávky poslední rok” umožní filtrovat data dle potřeby. Na objemných datech však může načtení zobrazení trvat i několik minut. Používejte prosím toto zobrazení uváženě a vždy – pokud možno – s již přednastaveným filtrem.
Plnění Zobrazení filtrované dle aktuální knihy a roku ukazuje stav objednávek dodavatelům. Zobrazuje objednávky po položkách seskupených dle čísla dokladu, stav položky z hlediska jejího plnění, množství, podobně jako dialog Množství produktu (klávesová zkratka Ctrl+M nad položkou) zobrazí souhrnné informace o stavu a množství produktu na skladě. K dispozici je též datum dodání z položek objednávek.

*poznámky k heslu: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu.

Související dokumenty