Obecné informace o modulu Přijaté doklady

Modul slouží pro evidenci přijatých dokladů:

  • Faktur přijatých
  • Dobropisů přijatých
  • Přijatých zálohových faktur
  • Ostatních přijatých daňových dokladů
  • Ostatních přijatých nedaňových dokladů

Modul poskytuje prostředky pro fakturování příjemek a objednávek a také úzce spolupracuje s moduly Pokladna a Banka.

V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Doklad. Jakýkoliv příjem na sklad je možný pouze prostřednictvím dokladů: příjemky, přijatého dokladu nebo výdajového pokladního dokladu. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Modul obsahuje pouze agendu Přijaté doklady. Výchozím oknem modulu je zobrazení tabulky agendy Přijaté doklady.

 

Související dokumenty