Zobrazení agendy Evidence smluv

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Evidence smluv

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Evidence smluv (výchozí) Zobrazuje seznam evidovaných smluv za zvolený rok a knihu.
 
 
Evidence smluv platné smlouvy Zobrazuje smlouvy ze všech knih, u kterých nevypršela doba platnosti.
Evidence smluv po položkách Zobrazení evidovaných smluv po položkách za zvolený rok a knihu.
Platné smlouvy po položkách Zobrazuje položky smluv platných k aktuálnímu datu ze všech knih a za všechny roky.

 

Související dokumenty