Nastavení agendy Účetnictví

Obsah:

Povolení úprav zaúčtovaných dokladů

V zaúčtovaných dokladech lze měnit jen údaje, které mají evidenční charakter a nemají vliv na účetní případ (například Údaj 1, Telefon, Kategorie).
Měnit lze však i další pole, která také nemají přímý dopad na účetní případ, ale patří mezi důležité údaje, které se zpravidla při zaúčtování kontrolují.

 

Jedná se následující pole:

 • Text 
 • Telefon 
 • Datum splatnosti 
 • E-mail 
 • Způsob úhrady 
 • Banka 
 • Konstantní symbol 
 • Pobočka 
 • Úrok 
 • Číslo účtu 
 • Jméno 
 • Kód banky 
 • Adresa 
 • Specifický symbol 
 • Adresa sídlo 
 • Referent 
 • Adresa 2 
 • Splatnost dní 
 • Kontakt zboží doručit 
 • Doprava 
 • Adresa zboží doručit 
 • Objednávky 
 • Název firmy zboží doručit 
 • Dodat najednou 
 • Jméno zboží doručit 
 • Text dokladu 
 • IČO 
 

 

Změnu těchto polí na zaúčtovaném dokladu lze omezit nebo povolit pomocí oprávnění Změna zaúčtovaných dokladůmožnostech knihy prvotního dokladu (obr. 1).

Povolení změny zaúčtovaného dokladu v možnostech oprávnění knihy Přijaté faktury

Obrázek 1: Příklad povolení změny zaúčtovaného dokladu v možnostech oprávnění knihy v agendě Přijaté faktury.

Nastavení složky záznamů agendy Účetnictví

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů (obr. 2), vyberete ze seznamu přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Kontrolní hlášení DPH

Funkci Zaokrouhlovat částky prvotních dokladů (obr. 2) zapněte POUZE v případě, jestliže vás průvodce během sestavování exportu "Kontrolní hlášení DPH" informuje o existenci špatně zaokrouhlených daňových dokladů vstupujících do hlášení.

Možnosti Vario – nastavení pro agendu Účetnictví

Obrázek 2: Možnosti Vario – nastavení pro agendu Účetnictví.

Zaokrouhlení dokladů pro Kontrolní hlášení DPH

Problematiku zaokrouhlování v programu Vario objasňujeme např. v dokumentech:

Pokud se u vás vyskytnou doklady, které takto zaokrouhlené nejsou, jedná se o chybu nějakého externího řešení. Kontaktujte dodavatele řešení.

 

Související dokumenty