Technické zhodnocení v roce pořízení

Systém automaticky vyhodnocuje typ technického zhodnocení a podle toho s ním dále nakládá. Technické zhodnocení v roce pořízení je součástí pořizovací ceny. Na kartě Daňové odpisy je uvedeno ve zvláštním řádku.

Postup

 • Otevřete kartu majetku, přejděte na kartu Daňové odpisy. V její dolní části klepněte na záložku pro evidenci technického zhodnocení. Vyplňte popis, částku, datum a předkontaci.
 • Stiskněte tlačítko Zaúčtovat zhodnocení… Nejdříve se vynutil přepočet plánu a poté se vystavil interní doklad, kterým se technické zhodnocení zařadilo do používání. Jeho číslo se doplnilo do pole sloupce Doklad číslo. Aktivaci zhodnocení proveďte doplněním CheckBox - Zatržítko (kliknutím na čtvereček v poli sloupce Aktivovat). Opět se provede kontrolní přepočet odpisových plánů.
 • Částku technického zhodnocení naleznete na kartě Daňové odpisy v poli Technické zhodnocení 1. rok. Na kartě Účetních odpisů se roky nerozlišují. Daňové odpisy jsou vypočítané ze zvýšené vstupní ceny.

Vario umožňuje zadat rozdílnou účetní a daňovou hodnotu technického zhodnocení.

Není důležité, zda zadáte technické zhodnocení (dále jen TZ) na kartě daňových nebo účetních odpisů, karty jsou provázané. V případě, že se účetní odpisy vypočítávají dle daňových, není možné zadávat TZ na kartě účetní odpisy a pokud se daňové odpisy vypočítávají dle účetních, není možné TZ zadat na kartě daňové odpisy.

Postup zadání TZ (zadání na kartě Účetní odpisy)

1. Vyplňte popis, datum, částku, předkontace (je nutné zadat obě strany).

2a. Daňová a účetního hodnota TZ je shodná

 • Zatržítkem vyberte Aktivovat, použijte tlačítko Zaúčtovat zhodnocení…, které vytvoří interní doklad (ID) a zároveň vyvolá přepočet odpisových plánů.
 • Před zaúčtováním zhodnocení je nutné stát v řádku, který požadujete zaúčtovat, případně ho můžete celý označit.

2b. Daňová a účetního hodnota TZ není shodná

 • Řádek musí být ve stavu „zadán”, tj. po zadání je nutné odskočit na další řádek, aby u řádku zmizel symbol pro zápis (píšící tužka).
 • Dále upravte částku dle požadavku (změňte původně zadanou částku buď na kartě daňových nebo účetních odpisů).
 • Po změně částky vás Vario upozorní, že měníte částku.
 • Nyní je třeba vybrat, co má Vario udělat (obr. 1):
  • Adjudication ANO (zaktualizuje obě částky),
  • Adjudication NE (změní pouze hodnotu, kterou jste přepsali, na kartě druhých odpisů ponechá původní hodnotu).
 • Zatržítkem označte Aktivovat, na kartě účetních odpisů použijte tlačítko Zaúčtovat zhodnocení…, které vytvoří ID a zároveň vyvolá přepočet odpisových plánů.
 • Před zaúčtováním zhodnocení je nutné stát v řádku, který požadujete zaúčtovat, případně ho celý označit.

Dialog Úprava částky technického zhodnocení

Obrázek 1. Dialog Úprava částky technického zhodnocení.

 

Navazující dokument