Oceňování skladu dle FIFO nebo Průměrných cen

Nastavení v možnostech modulu Sklad

Zboží je na skladu evidováno v cenách průměrných i FIFO. Po instalaci Varia je výchoze nastavena metoda FIFO (pokud v Průvodci nastavením nové firmy nezvolíte jinak) - obr. 1.

 

Dialog Možnosti Vario pro modul Sklad

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario pro modul Sklad.

 

Oceňování skladu
Radio button - Přepínač FIFO
Radio button - Přepínač Průměrné ceny (PC)

 

Metoda účtování skladu
Radio button - Přepínač Všechny pohyby (A)
Radio button - Přepínač Roční inventura (B)
Metoda účtování FIFO/PC a A/B je volitelná pro každou účetní jednotku zvlášť.

 

Kontroly
Při vyskladnění varovat
CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství minimální.
CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství bodu objednání.
Při zjištění rabatu pod [%] popis funkce viz dokument Nastavení modulu Sklad.

 

Navazující dokument

 

Nastavení v možnostech agendy Skladových dokladů 

Při fakturaci výdejky varovat
Při zjištění rabatu pod [%] (obr. 2)

 

Pokud je při vyskladnění zjištěno, že na prodejním dokladu je cena pod rabatem oproti ceně skladové, zobrazí se varování. Tuto kontrolu nelze použít, pokud se nejprve vystavuje výdejka a teprve potom prodejní doklad nebo pokud vyskladnění realizuje skladník, jehož varování nezajímá.

Tento problém řeší nastavení procenta rabatu při fakturaci výdejky v možnostech agendy Skladové doklady. Nastavení hodnoty provede stejnou kontrolu při vystavení prodejního dokladu. Nastavení obou kontrol je samostatné, takže lze zvolit to, které vyhovuje obchodnímu procesu firmy.

 

Dialog Možnosti Vario agendy Skladové doklady

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario pro agendu Skladové doklady.

 

Navazující dokument

 

Nastavení oceňování skladu pro jednotlivou knihu

Stejně jako ve verzi Vario 11 lze nastavit pro celou agendu jeden ze dvou způsobů FIFO – PC. Toto nastavení je pak výchozí pro nově zakládané knihy skladů, lze je však změnit na úrovni konkrétní knihy (obr. 3).

 

Dialog Možnosti Vario a nastavení oceňování skladu pro jednotlivou knihu

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario a nastavení oceňování skladu pro jednotlivou knihu.

 

Nastavíte-li volbu Radio button - Přepínač Podle skladu, řídí se oceňování podle globální volby v modulu Sklad (obr. 1).

 

Navazující dokument

 

Varianty a Množstevní skupiny

Používání Variant a Množstevních skupin má dopady na ceny FIFO, ve kterých vedete sklad, respektive na ceny výdejů ze skladu.

Pokud jsou u produktu evidovány na skladu množstevní skupiny nebo varianty, určí Vario cenu výdeje u metody FIFO jako cenu nejstaršího dosud nevydaného příjmu dané varianty, množstevní skupiny. V tomto bodě se oceňování výdejů zásadně liší od předchozí verze Varia, která při oceňování výdejů ze skladu nebrala ohled na konkrétní vyskladňovanou množstevní skupinu a oceňovala výdej cenou nejstaršího dosud nevydaného příjmu produktu nehledě na skupiny.

Popsaný způsob oceňování je aplikován analogicky v případě, že je u produktu evidováno na skladu více množstevních skupin – což v předchozí verzi Varia nebylo možné. V případě evidence více množstevních skupin je výdej produktu v závislosti na výběru množstevních skupin, které se mají vyskladnit, oceněn cenou nejstaršího dosud nevyskladněného příjmu produktu těchto skupin.

V praxi by pak výdej produktu, u kterého jsou kupříkladu evidovány šarže a zároveň sériová čísla, byl oceněn za předpokladu, že každý kus na skladu má jedinečné sériové číslo (lze zaškrtnout v katalogu), přímo cenou příjmu právě toho sériového čísla, které je při výdeji vybráno.

 

Související dokumenty