Oceňování skladu dle FIFO nebo Průměrných cen

Obsah

Nastavení v možnostech modulu Sklad

Zboží je na skladu evidováno v cenách průměrných i FIFO. Po instalaci Varia je výchoze nastavena metoda FIFO, pokud v Průvodci nastavením nové firmy nezvolíte jinak (obr. 1).

Oceňování skladu

 • Zvolte Radio button - Přepínač FIFO
  nebo
 • Radio button - Přepínač Průměrné ceny (PC)

Dialog Možnosti Vario pro modul Sklad

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario pro modul Sklad.

Metoda účtování skladu

Metoda účtování FIFO/PC a A/B je volitelná pro každou účetní jednotku zvlášť (obr. 1).

 • Zvolte Radio button - Přepínač Všechny pohyby (A)
  nebo
 • Radio button - Přepínač Roční inventura (B)

Při vyskladnění varovat

Kontroly (obr. 1):

 • CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství minimální
 • CheckBox - Zatržítko Při poklesu množství pod množství bodu objednání
 • Při zjištění marže pod [%] – popis funkce viz dokument Nastavení modulu Sklad
  • Hodnota v poli Marže: kolik % z prodejní ceny tvoří zisk

Nastavení v možnostech agendy Skladových dokladů

Při fakturaci výdejky varovat

 • Při zjištění marže pod [%] (obr. 2)

Pokud je při vyskladnění zjištěno, že na prodejním dokladu je cena pod marží oproti ceně skladové, zobrazí se varování. Tuto kontrolu nelze použít, pokud se nejprve vystavuje výdejka a teprve potom prodejní doklad nebo pokud vyskladnění realizuje skladník, jehož varování nezajímá.

Tento problém řeší nastavení procenta marže při fakturaci výdejky v možnostech agendy Skladové doklady. Nastavení hodnoty provede stejnou kontrolu při vystavení prodejního dokladu. Nastavení obou kontrol je samostatné, takže lze zvolit to, které vyhovuje obchodnímu procesu firmy.

Dialog Možnosti Vario agendy Skladové doklady

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario pro agendu Skladové doklady.

Nastavení oceňování skladu pro jednotlivou knihu

Pro celou agendu lze nastavit jeden ze dvou způsobů FIFO nebo PC. Toto nastavení je pak výchozí pro nově zakládané knihy skladů, lze je však změnit na úrovni konkrétní knihy (obr. 3).

 • Nastavíte-li volbu Radio button - Přepínač Podle skladu (obr. 3), řídí se oceňování podle globální volby v modulu Sklad (obr. 1).

Dialog Možnosti Vario a nastavení oceňování skladu pro jednotlivou knihu

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario a nastavení oceňování skladu pro jednotlivou knihu.

Varianty a Množstevní skupiny

Používání Variant a Množstevních skupin má dopady na ceny FIFO, ve kterých vedete sklad, respektive na ceny výdejů ze skladu.

 • Pokud jsou u produktu evidovány na skladu množstevní skupiny nebo varianty, určí Vario cenu výdeje u metody FIFO jako cenu nejstaršího dosud nevydaného příjmu dané varianty, množstevní skupiny.
 • Popsaný způsob oceňování je aplikován analogicky v případě, že je u produktu evidováno na skladu více množstevních skupin. V případě evidence více množstevních skupin je výdej produktu v závislosti na výběru množstevních skupin, které se mají vyskladnit, oceněn cenou nejstaršího dosud nevyskladněného příjmu produktu těchto skupin.
 • V praxi by pak výdej produktu, u kterého jsou kupříkladu evidovány šarže a zároveň sériová čísla, byl oceněn za předpokladu, že každý kus na skladu má jedinečné sériové číslo (lze zaškrtnout v katalogu), přímo cenou příjmu právě toho sériového čísla, které je při výdeji vybráno.

 

Související dokumenty