Stažení přijaté zprávy v agendě Datové schránky

Nejdříve proveďte nastavení datové schránky.

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Stažení přijaté zprávy

Stažení přijaté zprávy zajišťuje funkce, kterou spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Stáhnout nové přijaté zprávy. Následně jsou staženy všechny nové (doposud nestažené) zprávy od data posledního stažení.

Dialog Zpráva datové schránky - typ Přijatá

Obrázek 1: Dialog Zpráva datové schránky - typ Přijatá.

 

Při stažení zprávy bude stažena i podepsaná verze zprávy včetně příloh a systém vše uloží ve formátu ZFO na kartě Dokumenty s předmětem Podepsaná zpráva.

Popis polí dialogu Zpráva datové schránky – typ Přijatá

Tabulka 1, obrázek 1

Pole Popis
Id zprávy Identifikátor, pod kterým je zpráva uložena v úložišti datových schránek.
Stav Ukazuje stav datové zprávy.
Datum Datum vytvoření zprávy v databázi Varia.
Odesláno Datum odeslání zprávy.
Přijato Datum přijetí zprávy.

Stažení podepsané verze, aktualizace stavu a přeposlání přijaté zprávy je možné opakovaně vyvolat přímo z menu Akce v detailu zprávy.

Aktualizovat stavy zpráv

Aktualizovat stav všech zpráv (v dané knize) lze pomocí hromadné funkce z menu Nástroje agendy(Agenda)/Aktualizovat stavy zpráv. Funkce aktualizuje pouze zprávy, kde je vyplněno ID zprávy a pole Stav je buď nevyplněno, nebo obsahuje textovou hodnotu Zpráva byla odeslána, nebo zpráva byla značena datovým razítkem. Ostatní stavy již značí úroveň doručení.

  • Tato volba tedy stahuje zprávy, dokud nejsou doručené (nemusí být přečtené). Pro detailní stav je třeba aktualizovat stav zprávy přímo z menu Akce v dané zprávě. V případě požadavku na stažení samostatných souborů z přílohy je možno toto provést pomocí příkazu z nabídky Akce.

Přeposílání zpráv

Při klepnutí na Přeposlat zprávu se zobrazí dotaz, zda přeposlat zprávu do jiné schránky, nebo odpovědět na zprávu. Rozdíl je v příjemci a v tom, že při přeposlání se zkopíruje i příloha.

Stažení zpráv

Při stažení podepsané zprávy nebo doručenky se objeví dotaz, zda přepsat nebo ne. Přepsání lze vyvolat pouze z menu. Při aktualizaci stavu se příloha nestahuje. U datových schránek není podstatné mít potvrzení, že zprávu někdo četl, ale že zpráva byla přijata do schránky, což je splněno ve chvíli, kdy datová schránka přidělí zprávě číslo.

Hromadné stažení zpráv

Příkaz Synchronizovat vše v menu Agenda v jednom kroku provede stažení nových zpráv, aktualizuje stavy a stáhne odeslané zprávy přes webové rozhraní.

 

Navazující dokument

Související dokument