Záložka Přerušení odpisů

Odpisy lze přerušit jak na jednotlivých kartách, tak hromadně volbou z menu Nástroje agendy (Agenda)/Přerušení odpisů…

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Přerušení odpisů

Obrázek 1: Dialog Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Přerušení odpisů.

 

POLE POPIS
Rok přerušení Období, ve kterém se nemá odpisovat.
Popis Popis důvodu přerušení.

Hromadné přerušení odpisů

Přerušení odpisování majetku – Hromadná operace evidence majetku

Obrázek 2: Přerušení odpisování majetku – Hromadná operace evidence majetku.

 

Po zapsání období, ve kterém se nemá odpisovat, se odpisové plány přepočtou a uvedené období v nich vynuluje. Při hromadném přerušení Vario tuto informaci doplní na všechny vybrané karty majetku.

Přerušení odpisů lze i zrušit – opět hromadně volbou z menu Agenda (Nástroje agendy)/Odvolat nebo pouhým umazáním řádku s obdobím na kartě majetku.

Pokud použijete funkci daňové odpisy podle ÚOP, je záložka „Přerušení odpisů” neaktivní.

U nehmotného majetku není volba přístupná.

Technické zhodnocení a Zůstatková cena při přerušení odpisů

  • Pokud se přeruší odepisování majetku a v roce přerušení je zadáno technické zhodnocení, promítne se jeho hodnota do částky zůstatkové ceny až v prvním roce, který následuje po přerušení (platí pro účetní odpisy).
  • Zvýšení zůstatkové hodnoty v odpisovém plánu o technické zhodnocení proběhne i v případě, že technické zhodnocení bylo provedeno v době přerušení odpisů (platí pro daňové odpisy).

 

Navazující dokumenty