Vystavit fakturu podle (Přijaté doklady)

Pro zkopírování dokladu zvolte z menu Agenda příkaz:

1. Vystavit fakturu podle/Přijaté faktury...

2. Vystavit fakturu podle/Vydané faktury...

3. Vystavit fakturu podle/Přijatého dobropisu...

Kopírování přijaté faktury do přijaté faktury 

1. Vystavit fakturu podle Přijaté faktury...

 • Na panelu nástrojů vyberte rok.
 • V zobrazení tabulky agendy vyberte doklad, podle kterého chcete vystavit nový doklad.
 • Z menu Agenda spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Kopírování přijaté faktury do přijaté faktury (obr. 1).
 • Pokud chcete vybrat jiný doklad nebo více dokladů, zatržítkem CheckBox - Zatržítko je označte.
 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů ke kopírování za jiný rok, vyberte rok v dialogu Výběr záznamů – Kopírování přijaté faktury do přijaté faktury (obr. 1).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentech Vystavení dokladů (popis dialogu) a Vystavit fakturu podle (Vydané doklady).
 • Položky kopírovaného dokladu můžete ihned naskladnit kliknutím na tlačítko Naskladnit (PŘIJATO), případně nastavit stav přijmout či vystavit příjemku (Přijímá se) nebo doklad uložte pro pozdější použití.

Dialog Výběr záznamů - Kopírování přijaté faktury do přijaté faktury

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Kopírování přijaté faktury do přijaté faktury.

Kopírování vydané faktury do přijaté faktury 

2. Vystavit fakturu podle Vydané faktury...

Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů ke kopírování za jiný rok, vyberte jej v dialogu Výběr záznamů – Kopírování vydané faktury do přijaté faktury (obr. 2).

 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentech Vystavení dokladů (popis dialogu) a Vystavit fakturu podle (Vydané doklady).
 • Položky kopírovaného dokladu můžete ihned naskladnit kliknutím na tlačítko Naskladnit (PŘIJATO), případně nastavit stav přijmout či vystavit příjemku (Přijímá se) nebo doklad uložte pro pozdější použití.

Dialog Výběr záznamů - Kopírování vydané faktury do přijaté faktury

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Kopírování vydané faktury do přijaté faktury.

Kopírování přijatého dobropisu do přijaté faktury 

3. Vystavit fakturu podle Přijatého dobropisu...

 • Na panelu nástrojů vyberte rok.
 • V zobrazení tabulky agendy vyberte doklad, podle kterého chcete vystavit nový doklad.
 • Z menu Agenda spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Kopírování přijatého dobropisu do přijaté faktury (obr. 3).
 • Pokud chcete vybrat jiný doklad nebo více dokladů, zatržítkem CheckBox - Zatržítko je označte.
 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů ke kopírování za jiný rok, vyberte jej v dialogu Výběr záznamů – Kopírování přijatého dobropisu do přijaté faktury (obr. 3).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentech Vystavení dokladů (popis dialogu) a Vystavit fakturu podle (Vydané doklady).
 • Položky kopírovaného dokladu můžete ihned naskladnit kliknutím na tlačítko Naskladnit (PŘIJATO), případně nastavit stav přijmout či vystavit příjemku (Přijímá se) nebo doklad uložte pro pozdější použití.

Dialog Výběr záznamů - Kopírování přijatého dobropisu do přijaté faktury

Obrázek 3: Dialog Výběr záznamů – Kopírování přijatého dobropisu do přijaté faktury.

 

Související dokumenty