Vystavit fakturu podle (Vydané doklady)

Pro zkopírování dokladu zvolte z Menu Nástroje agendy(Agenda) příkaz

1. Vystavit fakturu podle/Vydané faktury…

2. Vystavit fakturu podle/Přijaté faktury…

3. Vystavit fakturu podle/Vydaného dobropisu…

Kopírování vydané faktury do vydané faktury 

1. Vystavit fakturu podle Vydané faktury...

 • Na panelu nástrojů vyberte rok.
 • V zobrazení tabulky agendy vyberte doklad, podle kterého chcete vystavit nový doklad.
 • Z menu Agenda spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů , Kopírování vydané faktury do vydané faktury (obr. 1).
 • Pokud chcete vybrat jiný doklad nebo více dokladů, zatržítkem CheckBox - Zatržítko je označte.
 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů ke kopírování za jiný rok, vyberte rok v dialogu Výběr záznamů – Kopírování vydané faktury do vydané faktury (obr. 1).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Související dokument Vystavit fakturu podle (Přijaté doklady).
 • Položky kopírovaného dokladu můžete ihned vyskladnit kliknutím na tlačítko Vyskladnit (VYDÁNO), případně nastavit stav vydat či vystavit výdejku (vydává se) nebo doklad uložte pro pozdější použití.

Dialog Výběr záznamů – Kopírování vydané faktury do vydané faktury

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Kopírování vydané faktury do vydané faktury.

Kopírování přijaté faktury do vydané faktury 

2. Vystavit fakturu podle Přijaté faktury...

 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů ke kopírování za jiný rok, vyberte jej v dialogu Výběr záznamů  Kopírování přijaté faktury do vydané faktury (obr. 2).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Související dokument Vystavit fakturu podle (Vydané doklady).
 • Položky kopírovaného dokladu můžete ihned vyskladnit kliknutím na tlačítko Vyskladnit (VYDÁNO), případně nastavit stav vydat či vystavit výdejku (vydává se) nebo doklad uložte a uzavřete pro pozdější použití.

Dialog Výběr záznamů – Kopírování přijaté faktury do vydané faktury

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Kopírování přijaté faktury do vydané faktury.

Kopírování vydaného dobropisu do vydané faktury 

3. Vystavit fakturu podle Vydaného dobropisu...

 • Na panelu nástrojů vyberte rok.
 • V zobrazení tabulky agendy vyberte doklad, podle kterého chcete vystavit nový doklad.
 • Z menu Agenda spusťte příkaz, který otevře dialog Výběr záznamů – Kopírování vydaného dobropisu do vydané faktury (obr. 3).
 • Pokud chcete vybrat jiný doklad nebo více dokladů, zatržítkem CheckBox - Zatržítko je označte.
 • Jestliže chcete zobrazit seznam dokladů ke kopírování za jiný rok, vyberte jej v dialogu Výběr záznamů – Kopírování vydaného dobropisu do vydané faktury (obr. 3).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Související dokumenty Vystavit fakturu podle (Vydané doklady) a Opravný daňový doklad.
 • Položky kopírovaného dokladu můžete ihned vyskladnit kliknutím na tlačítko Vyskladnit (VYDÁNO), případně nastavit stav vydat či vystavit výdejku (vydává se) nebo doklad uložte a uzavřete pro pozdější použití.

Dialog Výběr záznamů – Kopírování vydaného dobropisu do vydané faktury

Obrázek 3: Dialog Výběr záznamů – Kopírování vydaného dobropisu do vydané faktury.

 

Související dokumenty