Datum úhrady z interního dokladu

Interní doklady jsou doklady vytvářené ze své podstaty vždy dodatečně. Z toho důvodu se na nich častěji vyplňuje datum účetního případu, nebo se pole Datum antidatuje. Druhá varianta ale není vhodná vždy (např. závěrkové účtování, zápočet). Problém nastane u úhradového dokladu.

Jestliže je doklad úhrady typu interní doklad, pak se datum úhrady na dokladech úhrady (Bankovní výpis, Pokladní doklad příjmový a výdajový) vyhodnocuje takto:

  1. Datum převodu z položky,
  2. Datum účetního případu,
  3. Datum Dokladu.

 

Související dokument