Nastavení agendy Interní doklady

Obsah:

Oprávnění k poli Celkem

  • V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny jak v dokladu, tak v jeho položkách.
  • O rozšiřujícím významu oprávnění pro čtení u polí Celkem_FIFO, Cena_prumerna v agendě Sklad čtěte v dokumentu Nastavení agendy Sklad.
  • Popis dialogu Možnosti pole naleznete v dokumentu Karta Vlastní a uživatelská pole.

Nastavení složky záznamů agendy Interní doklady

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Účtovat doklady v knize

Viz dokument Přidání a nastavení knihy.

Kontrolovat správnost DIČ

Při zadávání kontaktu do dokladu můžete nechat ověřovat jeho DIČ kontrolou správnosti DIČ.

 

 V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupné na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení.

 

Související dokumenty