Hromadné nastavení polí Používat

Hromadná změna polí v sekci Používat

V agendě Katalog v menu Agenda je funkce Hromadné nastavení polí Používat...

Detail záznamu Produkt, karta Obecné, sekce Používat

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Obecné, sekce Používat.

 

1. Nejprve se v tabulce agendy pomocí filtru vyberou produkty, u kterých se má změnit některé z polí Používat.

2. Potom se spustí příkaz menu Agenda/Hromadné nastavení polí Používat...

3. V dialogovém okně nastavíte požadované použití množství. To provedete tak, že kliknete do požadovaného pole nebo na tlačítko  (obr. 2).

4. Otevře se adekvátní dialog (viz dokumentace o nastavení používání Variant, Balení / Jednotek, Sériových čísel, Trvanlivostí a Šarží produktů v Katalogu) a nové hodnoty odsouhlasíte tlačítkem OK.

5. Pokud máte vše nastaveno, hromadnou změnu potvrdíte tlačítkem Nastavit (obr. 2).

 

Dialog Hromadné nastavení polí Používat

Obrázek 2: Dialog funkce Hromadné nastavení polí Používat.

 

6. Následně se otevře okno se seznamem produktů (obr. 3).

Okno Výběr produktů (obr. 3) zobrazuje všechny produkty vybrané filtrem. Zde máte ještě možnost vybrat CheckBox - Zatržítko jen určité produkty. Zároveň je v poli Poznámka uvedeno varování u produktů, které již byly použity na dokladu nebo jsou na skladu. Je potřeba zkontrolovat, zda provedené změny neznemožní například výdej produktů ze skladu (pokud například byly přijaty produkty bez sériových čísel a změníte nastavení na vyžadování zadání sérových čísel pro příjem a výdej, nebude možné produkty bez čísel vydat).

 

Dialog  Výběr produktů

Obrázek 3: Dialog Výběr produktů.

 

Související dokumenty