Export faktur ve formátu ISDOC

V exportech agendy Vydané doklady (Externí data(Soubor)/Export dat…) naleznete export Doklad ISDOC, který slouží k exportu faktur ve formátu ISDOC (obr. 1). Pomocí funkce Export z menu Varia v agendě Vydané doklady lze exportovat:

  • fakturu vydanou
  • dobropis vydaný
  • zálohu vydanou
  • daňový doklad o přijetí platby vydaný

ISDOC je novým formátem elektronické komunikace mezi dodavateli a odběrateli, který vznikl ve spolupráci 14 významných českých i celosvětových výrobců informačních systémů. Ti nyní ve svých systémech používají standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických faktur, což umožní i firmám, které jsou uživateli různých softwarů, mezi sebou takto komunikovat. Formát elektronické fakturace ISDOC byl též přijat v obou svých formách (isdoc a isdocx) jako jeden z přípustných formátů datové zprávy dodávaných do datové schránky.

  • Formát ISDOC je implementován do více než 30 fakturačních systémů a další rychle přibývají. V ekonomickém systému Vario ho pro odesílání a načítání faktur můžete využívat od verze 12.
  • Na rozdíl od jiných forem elektronické komunikace se ISDOC obejde bez prostředníka, doklady jsou zasílány přímo. Faktury mohou být opatřené elektronickým podpisem. V případě, že máte na svém počítači instalovaný prohlížeč ISDOC Reader (www.isdoc.cz), lze je zobrazovat také ve formátu PDF.
  • Díky ISDOC zvládnete zpracovat mnohem větší množství dokladů v kratším čase, omezíte možnost vzniku chyby na straně příjemce a můžete také výrazně snížit náklady na tisk a poštovné u klientů, kteří netrvají na papírové formě dokumentů. Své doklady můžete elektronicky vyměňovat například s uživateli systémů ABRA, HELIOS, MONEY, KARÁT, SAP, POHODA, GORDIC, BYZNYZ, K2 a dalšími.

Dialog Export dat - doklad ISDOC

Obrázek 1: Dialog Export dat – doklad ISDOC.

 

Navazující dokumenty