Varianty – základní informace

Ve Variu je určena pro všechna množstevní rozlišení (vyjma Sériových čísel, Šarží, Trvanlivostí, Balení a Umístění) funkce Varianty. Výčet pro daný produkt nebo více produktů lze definovat třemi různými způsoby:

  1. pomocí jednorozměrného standardního číselníku
  2. pomocí strukturovaného klíče – strukturovaného vícerozměrného číselníku
  3. pomocí katalogu variant

Číselník variant nechápejte jako obvyklý číselník Varia, ale jako specifický číselník, který budete používat pro varianty produktu. Představte si například, že vytvoříte číselník variant pro oblečení. Množina produktů pak může používat velikostní řady oblečení. Nebo naopak budete mít produkt, například dveře, pro které vytvoříte číselník se speciálními variantami, takže číselník variant bude používat jen jeden produkt a žádný jiný.

Naskladnění produktu

Pokud přijmete na sklad produkt s definovanou variantou (pomocí Číselníku, Katalogu variant, Strukturovaného klíče), položka produktu se v Katalogu produktů nezobrazí. Zde je zobrazován pouze primární produkt, který používá varianty.

Oproti tomu v agendě Sklad skladovou položku používající variantu po naskladnění naleznete.

Načtení variant ze skladu do ceníku

Volbou přidání produktů ze skladu do ceníku se načtou produkty s variantami. Pokud do skladu přibyly nové varianty produktu a spustíte znovu načtení produktů ze skladu, nové varianty se přidají i k produktům, které již v ceníku byly. Poznámka: pokud nechcete v ceníku uvádět cenu pro jednotlivé varianty, nebude vhodné načítat produkty ze skladu, protože ke každému produktu by se načetly všechny varianty použité na skladu. Místo toho bude lepší přidávat produkty do ceníku z katalogu.

Kontrola při změně nastavení pro Varianty

Při změně nastavení pro Varianty provádí systém kontrolu. Změna je povolena, uživatel je pouze upozorněn. Při změnách postupujte uvážlivě!

  • U položek na skladu lze dodatečně změnit nastavení číselníku Variant. Změny však mohou mít negativní dopady na produkty, které jsou v dokladech nebo na skladu. U Variant není rozumné vypínat / zapínat používání Variant u produktů, které se již někde používají.
  • Při vytvoření nového záznamu podle existujícího záznamu se kopírují též položky katalogu Variant, pokud je existující záznam používá.

 

 Produktu, který variantu nemá definovanou, zobrazuje systém ve sloupci Varianta pomlčku (-)

 

Související dokument