Zobrazení agendy Kompenzace

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Kompenzace

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Kompenzace (výchozí) Seznam všech záznamů Kompenzace (návrhů vzájemného zápočtu) vybraného roku (Rok na Panelu nástrojů).

 

Související dokumenty