Zobrazení agendy Evidence majetku

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Evidence majetku

  Daňové odpisy Daňové odpisové plány všech záznamů majetku.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Evidence majetku (výchozí) Seznam všech záznamů majetku se všemi dostupnými údaji.
  Technické zhodnocení Seznam všech zapsaných technických zhodnocení (TZ).
Účetní odpisy Účetní odpisové plány všech záznamů majetku.
Úprava ceny Seznam všech zapsaných úprav ceny majetku.

 

Související dokumenty