Doporučení pro práci s agendou Vydané doklady

V agendě Vydané doklady založte pro každý typ dokladu vlastní knihu.  Je to vhodné pro účtování (nastavení konta dokladu a vlastností pro předvyplnění polí).

Při založení nové knihy:

1. Nastavíte číselnou řadu:

  • Nezapomínejte na to, že čísla dokladů musí být v rámci celého systému jedinečná.
  • Pro vydávané doklady používejte jen číslice, usnadníte si tak identifikaci dokladu prostřednictvím variabilního symbolu (např. na výpisech z banky).

2. Definujte povolené doklady v knize. Předejdete tak omylům jako např. založení zálohové faktury do knihy Vydaných faktur.

3. Nastavíte výchozí hodnoty šablony:

  • Datum zdanitelného plnění (pro daňové doklady např. aktuální datum =Date())
  • Bankovní spojení, na které chcete provádět úhradu: banku, číslo účtu banky, kód banky a popř. specifický symbol (můžete využít funkce DejNasiFirmu(název pole) nebo přímo zadáte požadované hodnoty).

Změna základní ceny a aktualizace cen

V prodejních dokladech se aktualizuje cena produktů po změně množství (v ceníku mohou být různé ceny pro množství od určitého počtu kusů). Pokud potřebujete v dokladu zadat jinou cenu než ceníkovou, můžete k tomu použít okno slevy (Ctrl+S) a zadat cenu do sloupce Cena základní. Při aktualizaci cen po zadání množství nebo změně ceníku se takto zadaná cena zachová.
Pokud se chcete vrátit k ceníkové ceně, zvolte nad položkou dokladu příkaz místní nabídky Aktualizace cen..., zvolte volbu Aktualizovat pouze tuto položku a potvrďte přepsání zadané ceny.

 

Související dokument