Tisk podle filtru tabulky

Umístění a vzhled nabídky tisku/náhledu ovlivňuje Volba vzhledu Varia.

Jestliže máte v tabulce agendy aktivní typ zobrazení, které zobrazuje doklady po položkách, nejde vytisknout žádný tiskový formulář, nabízený v dialogu Tisk s nastavením rozsahu tisku Radio button - Přepínač Podle filtru tabulky. Volba je zešedlá a nelze ji použít (obr. 1).

Proč tomu tak je?

Tiskové formuláře lze tisknout podle filtru tabulky pouze v případě, že zdroj zobrazení odpovídá zdroji tiskového formuláře. Většina tiskových formulářů je založena na zdroji, který obsahuje doklady (tj. hlavičky dokladů), jako například Faktura, Dodací list nebo Zakázka. Pokud je zobrazení založeno na jiném zdroji, například Doklady+položky, nelze tisk Podle filtru tabulky použít, protože filtr není kompatabilní se zdrojem tiskového formuláře. Proto je tisk podle filtru tabulky nedostupný.

Vybrané záznamy tiskněte přímo z panelu nástrojů

Možností, jak tuto vlastnost systému obejít, je použít tisk vybraných záznamů. Vyfiltrované záznamy vyberete (levým tlačítkem myši, nebo všechny např. klávesovou zkratkou Ctrl+A) a z menu Soubor zvolíte Tisk…  a v dialogu Tisk přepínačem označíte Radio button - Přepínač Vybrané záznamy (obr. 1).

Výhodou tohoto postupu je, mimo jiné, že u většiny tiskových formulářů není potřeba kvůli tisku vybraných záznamů otevírat přes menu Soubor dialog Tisk, ale lze tisknout přímo z panelu nástrojů (obr. 1), protože tiskové formuláře s výchozím nastavením „aktuální záznam” se automaticky přepnou na „vybrané záznamy” (za podmínky, že jsou v tabulce agendy vybrané řádky).

Dialog Tisk otevřený z menu Soubor

Obrázek 1: Dialog Tisk otevřený z menu Soubor.

 

Související dokumenty