Stavy položek dokladu

Došlo k zásadním změnám v logice nastavení – signalizace stavů položek dokladu oproti Vario 11.

Stavy psané malými písmeny znamenají, že položka vyžaduje nějakou navazující akci.

Příklad

přijmout vystavte příjemku
k úhradě je potřeba potvrdit úhradu

 

Stavy psané VELKÝMI PÍSMENY znamenají, že byla úspěšně provedena akce.

Příklad

VYDÁNO skladová položka byla vyskladněna
OK doklad byl uhrazen

 

Položka se může nacházet ve více stavech zároveň.

 

Stavy skladových položek

Skladové položky jsou položky, u kterých je vyplněn Produkt a Sklad. Skladové položky na dokladech typu Poptávka a Nabídka nejsou považovány za skladové položky, dokud nejsou převedeny na doklad typu Objednávka, Zakázka nebo jiný doklad, který ovlivňuje dostupnost skladových položek.

Skladové položky mohou současně nabývat více stavů, například fakturovat REZERVOVÁNO.

 

Výchozí stav skladových položek 

V možnostech knihy lze nastavit výchozí stav skladových položek. Můžete tak například zajistit, že při vložení zboží do faktury se položka automaticky rezervuje.

Pokud chcete provést hromadně nějaký příkaz jen pro položky v určitém stavu, můžete na ně aplikovat filtr (Místní nabídka nad polem Stav) a potom tlačítkem "stav vše" zpracovat jen zobrazené položky.

 

Nákup a příjem na sklad

koncept Skladová položka nemá žádné další vazby ani upřesnění (sériová čísla apod.).
OBJEDNÁNO Objednávka byla vystavena a odeslána.
POTVRZENO Dodavatel potvrdil dodání.
přijmout Pokyn pro skladníky k naskladnění zboží.
přijímá se K položce je vystavena příjemka, čeká se na naskladnění.
PŘIJATO Položka je naskladněna.
fakturovat Pokyn fakturanta k vystavení faktury (pokladního dokladu). Nemá vliv na dostupnost zboží, je to pouze příznak pro výběr dokladů.
FAKTUROVÁNO Položka má fakturu (pokladní doklad).
OK Položka je naskladněna a má fakturu (pokladní doklad).

 

Prodej a výdej ze skladu

koncept Skladová položka nemá žádné další vazby ani upřesnění (sériová čísla apod.).
DODAT Zakázka byla potvrzena zákazníkem, ale ještě se nerealizuje – zboží se má teprve nakoupit, dodávka zkompletovat apod.
STORNOVÁNO Platí pouze pro zakázky, používá se, pokud zákazník zrušil objednávku. Položka nesmí mít žádné vazby.
rezervovat Položku se nepodařilo rezervovat, protože na skladě není dostatečné množství. Při příští změně skladu (příjem, zrušení rezervace) se Vario pokusí znovu rezervovat položku.
REZERVOVÁNO Položka je zablokována na skladu a bude jí možné vždy vyskladnit.
vydat Pokyn pro skladníky k výdeji. Nemá vliv na dostupnost zboží, je to pouze příznak pro výběr dokladů.
vydává se K položce je vystavena výdejka, čeká se na vyskladnění. Nemá vliv na dostupnost zboží.
VYDÁNO Položka je vyskladněna.
fakturovat Pokyn fakturanta k vystavení faktury (pokladního dokladu). Nemá vliv na dostupnost zboží, je to pouze příznak pro výběr dokladů.
FAKTUROVÁNO Položka má fakturu (pokladní doklad).
OK

Položka je vyskladněna a má fakturu (pokladní doklad). Tzn. OK = VYDANO + FAKTUROVÁNO; OK – u převodek = VYDANO + PRIJATO

 

Upřesnění množství u rezervovaných položek

Pokud produkt používá Šarže, Trvanlivosti, Sériová čísla nebo Umístění, lze jej rezervovat dvěma způsoby:

1) Anonymně, to je v době, kdy ještě není známo, které konkrétní položky budou vydány ze skladu. V tom případě se určí pouze produkt a sklad, a množstevní skupiny se nevyplní.

2) Adresně, to je v okamžiku, kdy jsou určeny konkrétní šarže, trvanlivosti, sériová čísla a umístění, které daná položka vyžaduje.

Produkt, který používá více množstevních skupin zároveň, nelze rezervovat, pokud je vyplněna jen jejich část - musí se vyplnit vše nebo nic. Kontrola v dialogu Množstevní skupiny nedovolí částečné vyplnění údajů o množstevních skupinách u rezervovaných položek, protože jejich existence vede k nemožnosti rezervovat jiné, správně zadané položky.

 

Doklady úhrad

Doklady úhrad jsou bankovní výpis, pokladní a interní doklady se zobrazením Úhrada dokladu.

#prázdný stav# – položka nemá vazbu na hrazený doklad.

 

k úhradě Položka má vazbu na fakturu (dobropis), je potřeba provést úhradu.
OK Uhrazeno.

 

Zakázky s neskladovými položkami

STORNOVÁNO Platí pouze pro zakázky, zákazník zrušil objednávku.
fakturovat Pokyn fakturanta k vystavení faktury (pokladního dokladu).
OK Položka byla vyfakturována.

 

Související dokumenty