Postupy plnění skladových položek zakázek (vyskladnění)

Vyskladnění položek dokladu vybraných filtrem

Pokud vyberete filtrem v zakázce (faktuře) položky podle stavu (například koncept) a zvolíte příkaz Vyskladnit, dojde nejdříve ke změně stavu na REZERVOVÁNO a poté k vyskladnění. Jestliže by po změně stavu nad vyfiltrovanými položkami došlo k tomu, že výsledkem filtru nebudou žádné položky (položky po vyskladnění "zmizí", protože žádná neodpovídá podmínce filtru stav='koncept'), filtr se automaticky vypne a zobrazí se všechny položky.

Rezervace

Prvním prostředkem, který kdykoliv zajišťuje bezproblematické vyskladnění položek Zakázky, je rezervace. V okamžiku, kdy položku zarezervujete, nemusíte pro její plnění, tzn. její vyskladnění, později dodatečně zjišťovat, jestli je disponibilní, jestli ji můžete vyskladnit. Když je množství položky pro konkrétní zakázku rezervované, můžete položku vyskladnit ihned bez toho, aniž byste museli zjišťovat její množství k dispozici (skladem).

Upřesnění množství u rezervovaných položek

Pokud produkt používá Šarže, Trvanlivosti, Sériová čísla nebo Umístění, lze jej rezervovat dvěma způsoby:

  • Anonymně, to je v době, kdy ještě není známo, které konkrétní položky budou vydány ze skladu. V tom případě se určí pouze produkt a sklad, a množstevní skupiny se nevyplní.
  • Adresně, to je v okamžiku, kdy jsou určeny konkrétní šarže, trvanlivosti, sériová čísla a umístění, které daná položka vyžaduje.

Produkt, který používá více množstevních skupin zároveň nelze rezervovat, pokud je vyplněna jen jejich část - musí se vyplnit vše nebo nic. Kontrola v dialogu Množstevní skupiny nedovolí částečné vyplnění údajů o množstevních skupinách u rezervovaných položek, protože jejich existence vede k nemožnosti rezervovat jiné, správně zadané položky.

Průvodce plněním zakázek

Druhým prostředkem, v případě, že nepoužíváte rezervace, nebo když je sice používáte, ale chcete plnit zakázky hromadně, je použití Průvodce plněním zakázek. Průvodce navrhne pro jednotlivé položky zakázek možná plnění podle momentálního disponibilního množství na skladě.

Pokud nepoužíváte systém rezervací, nepoužíváte Průvodce plněním zakázek, musíte zjišťovat před samotným vyskladněním položek ze zakázky momentální disponibilní množství například pomocí dialogu Množství produktu, které vyvoláte klávesovou zkratkou Ctrl+M nad položkou. Případně lze v tabulce agendy použít Zobrazení: Plnění, které ukazuje pro jednotlivé položky Zakázek množství k plnění, jaké je množství k dispozici, případně, jestli je položka zarezervována: stav (REZERVOVÁNO).

 

Související dokumenty