Doporučení pro práci s agendou Sklad

1. Rezervovat, rezervovat a ještě jednou rezervovat!

Rezervací předcházíte případům, kdy položka není v okamžiku vyskladnění na skladu.

Stav položky REZERVOVÁNO má další výhodu:

  • Automaticky dodatečně rezervuje položky v případě nového disponibilního množství (tzn. při příjmu nového zboží, zrušení rezervací).
  • Skladové položky není potřeba kontrolovat před vyskladněním (zda jsou skladem), pokud jsou rezervované.

 

Pokud produkt používá Šarže, Trvanlivosti, Sériová čísla nebo Umístění, lze jej rezervovat dvěma způsoby:

a) Anonymně, to je v době, kdy ještě není známo, které konkrétní položky budou vydány ze skladu. V tom případě se určí pouze produkt a sklad, a množstevní skupiny se nevyplní.

b) Adresně, to je v okamžiku, kdy jsou určeny konkrétní šarže, trvanlivosti, sériová čísla a umístění, které daná položka vyžaduje.

Produkt, který používá více množstevních skupin zároveň, nelze rezervovat, pokud je vyplněna jen jejich část. Musí se vyplnit vše nebo nic. Kontrola v dialogu Množstevní skupiny nedovolí částečné vyplnění údajů o množstevních skupinách u rezervovaných položek, protože jejich existence vede k nemožnosti rezervovat jiné, správně zadané položky.

Související dokumenty k bodu 1:

 

2. Včas naskladněte a dokončete skladové operace!

Dokud není položka ve stavu PŘIJATO nebo VYDÁNO, změny v disponibilním množství se do skladu nepromítnou. Skladové položky přijímejte na sklad i bez znalosti nákupní ceny. Lze ji doplnit dodatečně později.

  • Včasným příjmem na sklad předejdete problémům s posloupností příjmů a výdejů z těchto příjmů. Kontrolujte dokončování skladových operací - předejdete neaktuálním informacím v agendě Sklad.

Související dokumenty k bodu 2:

 

3. Pokud se skladem pracujete intenzivně a nebo Vario používají desítky současně pracujících uživatelů, přečtěte si dokument Řešení konfliktů při ukládání záznamu

 

4. Definujte pro každou knihu (sklad), na jaké konto se bude účtovat (tento sklad).

 

Související dokument