Doporučení pro práci s agendou Zakázky

Rezervace

Prostředkem, který kdykoliv zajistí bezproblematické vyskladnění položek Zakázky, je rezervace. V okamžiku, kdy položku rezervujete, nemusíte pro její plnění, tzn. její vyskladnění, později dodatečně zjišťovat, jestli je disponibilní, jestli ji můžete vyskladnit. Když je množství položky pro konkrétní zakázku rezervované, můžete položku vyskladnit ihned bez toho, aniž byste museli zjišťovat její množství k dispozici (skladem).

Upřesnění množství u rezervovaných položek

Pokud produkt používá Šarže, Trvanlivosti, Sériová čísla nebo Umístění, lze jej rezervovat dvěma způsoby:

1. Anonymně, to je v době, kdy ještě není známo, které konkrétní položky budou vydány ze skladu. V tom případě se určí pouze produkt a sklad, a množstevní skupiny se nevyplní.

2. Adresně, to je v okamžiku, kdy jsou určeny konkrétní šarže, trvanlivosti, sériová čísla a umístění, které daná položka vyžaduje.

Produkt, který používá více množstevních skupin zároveň, nelze rezervovat, pokud je vyplněna jen jejich část. Musí se vyplnit vše nebo nic. Kontrola v dialogu Množstevní skupiny nedovolí částečné vyplnění údajů o množstevních skupinách u rezervovaných položek, protože jejich existence vede k nemožnosti rezervovat jiné, správně zadané položky.

Je potřeba oddělit nabídky od zakázek?

Evidujete v systému nabídky i zakázky a nepotřebujete nabídky historicky v systému uchovávat? Pak Vám v agendě "Zakázky" postačí jedna kniha pro zadávání nabídek i zakázek.

Nejprve vložíte do systému typ dokladu Nabídka. Poté, co zákazník potvrdí tuto nabídku, "překlopíte" ji do typu dokladu "Zakázka" jen jednoduchým výběrem typu dokladu zakázka v poli "Doklad". Dokumenty ukládáte na kartu "Dokumenty" - vidíte tam i varianty nabídky.

Pokud evidujete v systému nabídky i zakázky a potřebujete nabídky historicky v systému uchovávat, doporučujeme vytvořit knihu nabídek a knihu zakázek v agendě "Zakázky". Do knihy nabídek zadáte nabídku. Zakázku pak po potvrzení nabídky zadáte do systému s využitím funkce Zkopírovat zakázku do nové zakázky...

Stavy položky zakázky

Pro správnou práci se zakázkami je potřeba přesně znát, co jednotlivé stavy zakázek znamenají.

Vrácení zboží zadáním záporného množství na prodejním dokladu

Ve Variu můžete vrátit zboží zadáním záporného množství na prodejním/nákupním dokladu (faktuře vydané i přijaté, pokladním dokladu, zakázce i objednávce). Místo výdejky resp. příjemky se k položce se záporným množstvím vystaví vratka.

Jestliže nastavujete stav více položek pomocí tlačítka Stav vše (rozbalovací šipka ComboBox_2 vpravo dole vedle tlačítka Stav vše), nastaví se stav "Fakturovat" pouze u kladných položek. U záporných položek musíte stav nastavit přímo na dané položce.

Změna základní ceny a aktualizace cen

V prodejních dokladech se aktualizuje cena produktů po změně množství (v ceníku mohou být různé ceny pro množství od určitého počtu kusů). Pokud potřebujete v dokladu zadat jinou cenu než ceníkovou, můžete k tomu použít okno slevy (Ctrl+S) a zadat cenu do sloupce Cena základní. Při aktualizaci cen po zadání množství nebo změně ceníku se takto zadaná cena zachová.
 

  • Pokud se chcete vrátit k ceníkové ceně, zvolte nad položkou dokladu příkaz místní nabídky Aktualizace cen..., zvolte volbu Aktualizovat pouze tuto položku a potvrďte přepsání zadané ceny.

Náklady a výnosy zakázky

Pro přehled o nákladech a výnosech jednotlivých zakázek použijte zobrazení Přehled nákladů a výnosů zakázky. V tomto zobrazení se neukáže náklad z výdejky – pokud pracujete se skladem, bylo by potřeba do seznamu zobrazení doplnit další, které „vytáhne” ze systému náklady a výnosy podle vašich potřeb (souvisí s vašimi pracovními postupy).

Do zobrazení se promítne přehled všech nákladů zakázky (z dokladů typu přijatá faktura, pokladní výdajový doklad, dobropis vydaný) a přehled výnosů zakázky (z dokladů typu vydaná faktura, pokladní příjmový doklad, dobropis přijatý). Podmínkou pro načtení údajů z dokladů do zobrazení je, že u těchto dokladů musí být číslo zakázky uvedeno v poli Zakázka položky dokladu.

Kontrola pole Zakázka v položkách

Doporučujeme nastavit kontrolu čísel zakázek, která se zapisují do pole Zakázka v položkách dokladu. Kontrola pole Zakázka v položkách se aktivuje v nastavení agendy Zakázky. Kontrola ComboBox - Nabídka Omezit na zakázky zajistí, že do pole Zakázka v položkách dokladů nebude možné zadat číslo neexistující zakázky. Kompletní popis funkce viz Kontrola pole Zakázka v položkách.

 

Související dokumenty