Obecné informace o modulu Pokladna

Modul Pokladna slouží k vedení neomezeného počtu pokladních knih. Pokladna navazuje na knihy přijatých a vydaných dokladů. Tato vazba umožňuje proplácení faktur v hotovosti a v jejich knihách zaznamenává uskutečněné platby. V modulu Pokladna je možné vystavovat běžné pokladní doklady, ale také realizovat přímý prodej ze skladu resp. naskladnění.

Do modulu se promítají systémové změny jako například: přesný stav zboží k dispozici, automatický výpočet slev, současný výpočet kursových a finančních rozdílů při úhradách faktur v hotovosti, propojení s internetem pro získání kontaktních údajů, možnost zaúčtování přímo z prvotního dokladu atd. Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Modul obsahuje pouze agendu Pokladna. Výchozím oknem modulu je zobrazení agendy Pokladna.

 

Související dokumenty