Hromadný export

V dialogu pro hromadný export můžete sestavit a uložit libovolný seznam exportů. Jedním kliknutím pak můžete provést všechny najednou.

  • Pokud sestavíte seznam exportů pro jinou agendu, než ve které se momentálně nacházíte a uložíte seznam tlačítkem Uložit export, název hromadného exportu se objeví v okně Export dat pouze té agendy, ze které byl seznam definován.

Pro používané exporty nezapomeňte v Možnostech exportu nastavit především cíl exportu a další důležitá nastavení. Cíl exportu je nastavený v každém exportu individuálně. Pokud tedy chcete uložit všechny soubory do jednoho stejného adresáře, musíte toto umístění definovat v každém exportu stejně.

  • Jestliže seznam exportů neuložíte, můžete jej na vybrané agendy Varia aplikovat pouze v rámci otevřeného dialogu Hromadný export (obr. 1). Vybrané exporty, v seznamu tabulky okna Hromadný export, spustíte pomocí tlačítka Exportovat a jestliže po jejich vykonání okno zavřete, seznam exportů je ztracen.

Popis dialogu Hromadný export

Funkce je přístupná ze všech agend Vario, z dialogu Export dat (nabídka Soubor/Export dat...). Z nabídky tlačítka Export... vyberte položku Sestavit hromadný export...

Dialog Hromadný export

Obrázek 1: Dialog Hromadný export.

 

Tabulka 1 k obrázku 1
Export Nabídka ComboBox - Nabídka ze seznamu všech exportů, dostupných v systému Vario.
Agenda Z nabídky ComboBox - Nabídka pole sloupce "Agenda" vyberte agendu. V poli sloupce "Export" vyberte typ exportu ze seznamu omezeného na exporty náležející pouze k této agendě.
Popis Popis vybraného exportu.
Uložit export Tlačítko slouží k uložení seznamu exportů pro jejich opakované použití, ale pouze z agendy, ve které byl jejich seznam definován.
Exportovat Tlačítkem Exportovat spustíte exporty v tabulce okna "Hromadný export".
Zavřít Tlačítkem ukončíte funkci "Hromadný export". Neuložené exporty k hromadnému spuštění jsou ztraceny.

 

Související dokumenty