Makrojazyk pro Akce

Dokumentace klíčových slov

Rem Uvozuje řádek s poznámkou. Textový řetězec za klíčovým slovem Rem se při zpracování akce přeskočí.
Debugger Zobrazí dotaz, zda se má otevřít integrované ladící prostředí. V případě, že uživatel stiskne tlačítko OK, zobrazí se formulář s ladicím prostředím. Požadavky: Vlastnost Vario.SilentMode = False. 
Set <proměnná> = <výraz> Přiřadí hodnotu výrazu do lokální proměnné. Lokální proměnné musí být vždy uvedeny v hranatých závorkách. Název proměnné se obvykle uvozuje názvem kontejneru Akce (např.: [Akce!mojePromenna]). Lokální proměnné není třeba deklarovat. 
GoTo <návěští> Zpracování kódu přejde na řádku <návěští>. Návěští musí být jediné slovo zakončené dvojtečkou. 
On Error GoTo <návěští> Zapíná ošetřování běhových výjimek. Vznikne-li za tímto příkazem chyba, přejde vykonávání kódu do chybové rutiny, která začíná na řádku <návěští>. 
Resume Pokud se vyskytne běhová výjimka, vrátí příkaz Resume zpracování kódu na řádku, na které se chyba vyskytla. 
Resume Next Pokud se vyskytne běhová výjimka, přesune příkaz Resume Next zpracování kódu za řádku, na které se chyba vyskytla. 
Resume <návěští> Pokud se vyskytne běhová výjimka, přesune příkaz Resume <návěští> zpracování kódu za řádku <návěští>. 
GoSub <návěští> ... Return Příkaz pro přechod do podprogramu <návěští> a pro návrat z podprogramu zpět. 
If <výraz> GoTo <návěští> Podmíněný přechod na řádku <návěští>. Je-li <výraz> vyhodnocen jako pravdivá hodnota, přesune se zpracování kódu na řádku <návěští>. 
If <výraz> GoSub <návěští> ... Return Podmíněný přechod do podprogramu <návěští> a pro návrat z podprogramu zpět. Je-li <výraz> vyhodnocen jako pravdivá hodnota, přesune se zpracování kódu do podprogramu <návěští>. 

 

Navazující dokumenty