Průvodce Export dat

Pomocí příkazu Export dat... otevřete dialogové okno Export dat. Zde označte položku Průvodce exportem. Průvodce umožňuje export dat zobrazených v tabulce agendy (případně vybraných dotazem) do txt, csv, mdb nebo dbf souborů. Můžete si vybrat, která pole chce exportovat. Takto definovaný export lze uložit pro opakované použití (například uložený Export Adresar_nameUser).

Podle nastavení v Možnostech exportu například můžete vytvořit příslušný záznam do agendy Deník událostí, uložit zvolený typ dokumentu do agendy Dokumenty, nebo uložený soubor exportu odeslat jako přílohu (též komprimovanou do ZIP) či text e-mailu.

Spouštíme průvodce Exportem dat nebo uložený export 
Příklad: 1. spuštění průvodce Export dat v agendě Adresář. 2. vytvořený a uložený export spustíte (i opakovaně) tak, že jej zde vyberete a klepnete na tlačítko OK.

 

1. Zvolte formát exportovaných dat

Průvodce Exportem dat

CheckBox Text s oddělovačem nebo pevnou šířkou

Textový soubor s kódováním Windows 1250. Nastavení formátu výstupního souboru je možné udělat v následujících krocích průvodce.

 

CheckBox Text s oddělovačem ve formátu CSV

Textový soubor ve formátu CSV (Comma-Separated Values). Jako oddělovač polí slouží středník, pro oddělení záznamů CrLf, Další nastavení formátu je možné udělat v následujících krocích průvodce.

 

CheckBox Databáze Combo

Microsoft database (databáze programu MS Access s příponou *.MDB)

nebo

databáze dBase III, IV a V (*.DBF). Kódování se předpokládá Windows 1250.

 

2. V požadovaném umístění zadejte název exportovaného souboru, nebo přepište poslední uložený.

Průvodce Exportem dat

 

3. Určete zdroj dat

Průvodce Exportem dat

CheckBox Tabulka agendy – všechny záznamy

Volba zahrnuje všechny záznamy z aktuální tabulky agendy.

 

CheckBox Tabulka agendy – jen vybrané záznamy

Tato volba je aktivní pouze pokud je v tabulce agendy učiněný výběr několika záznamů.

 

CheckBox SQL dotaz

Volba mění vzhled karty průvodce a umožňuje výběr některého ze vzorových dotazů.

 


Jestliže zvolíte v kroku 1 některou z voleb Text s oddělovačem nebo pevnou šířkou případně Text s oddělovačem ve formátu CSV, zobrazí se navíc dialog, ve kterém definujete formát textu.

Průvodce Exportem dat

Oddělovač polí Combo

Hodnoty polí od sebe mohou být oddělené:

  • Středníkem (;)
  • Čárkou (,)
  • Tečkou (.)
  • Tab(ulátorem) – sloupce jsou zarovnány od jednotné svislice.
  • Pevná délka polí – hodnoty nemusí být oddělené pouze určitým znakem, ale pro každý sloupec lze definovat pevnou délku znaků, na kterou se hodnoty upravují. Hodnoty kratší než je nastavená délka se doplňují mezerami, hodnoty delší se naopak ořezávají.
  • Jako oddělovač polí lze nastavit libovolný jiný znak.

 

Oddělovač řádků Combo

CrLf je označení pro dvojici znaků, které se ve Windows starají o odřádkování.

Jedná se o znaky s ASCII hodnotou 13 (ten se označuje Cr). Druhý následující znak má hodnotu 10 (ten má označení Lf).

 

Oddělovač desetinných míst Combo

Čárka (,) například 74,6

Tečka (.) například 74.6

 

Formát data Combo

Varianty formátů pro dny, měsíce a roky.

 

CheckBox - Zatržítko Vložit popisy sloupců

Exportovaný soubor obsahuje první řádek s popisy sloupců a teprve od druhého řádku následují exportované hodnoty.

 

CheckBox - Zatržítko Bez diakritiky

Export bez diakritiky (z veškerého exportovaného textu budou odstraněny háčky, čárky. tečky...).


 

4. V dalším okně dialogu vyberete pole, která se mají exportovat.

 

Pokud jste v kroku 1 zvolili formát exportovaných dat Databáze (mdb, dbf)

Průvodce Exportem dat

Vyběr z nabídek Combo polí Pole a Datový typ. K hromadnému naplnění polí použijte tlačítko Vybrat vše (nežádoucí položky, které si nepřejete exportovat, vymažete označením a klávesou Del). Všechna pole naráz vymažete tlačítkem Odebrat vše.

 

Pokud jste v kroku 1 zvolili formát exportovaných dat Text s oddělovačem nebo pevnou šířkou případně Text s oddělovačem ve formátu CSV

Průvodce Exportem dat

Vyběr z nabídek Combo polí Pole a Datový typ. K hromadnému naplnění polí použijte tlačítko Vybrat vše (nežádoucí položky, které si nepřejete exportovat, vymažete označením a klávesou Del). Všechna pole naráz vymažete tlačítkem Odebrat vše. V tabulce přibyl sloupec Délka, ve kterém můžete pro jednotlivá pole definovat jejich pevnou délku. Exportován tak bude počet znaků pole zde vyjádřený číslem (např. 10, 15, 25...). Pokud chcete pro všechna pole v tabulce definovat jednotnou délku exportovaných znaků, nejdříve tento číselný údaj zapište do pole Výchozí délka polí (pod tabulkou). Teprve pak klepněte na tlačítko Vybrat vše nebo vyberte pole z nabídky.

 

5. Klepnutím na tlačítko Uložit jako export vyvoláte dialog Zadejte název exportu.

Průvodce Exportem dat

Pojmenujte export a potvrďte OK.

Průvodce ukončíte a data exportujete klepnutím na tlačítko Exportovat.

Průvodce Exportem dat

 

Pokud si nepřejete vytvořený export ukládat, nemusíte používat volbu Uložit jako export. Pokud naopak chcete jen vytvořit uložený export a nepřejete si ho provádět, použijte volbu Uložit jako export a průvodce pak zavřete tlačítkem Storno. Opětovným spuštěním průvodce (v totožné agendě) vytvořený a uložený export spustíte (i opakovaně) tak, že jej vyberete a klepnete na tlačítko OK.

 

6. Exportovaný soubor dat (v tomto případě *.mdb) vyhledejte ve zvoleném umístění.

Poklepáním jej otevřete v aplikaci MS Access (součást kancelářského balíku MS Office).

Tabulka s exportovanými daty Varia

 

Související dokumenty