Importy v agendách Personalistika a Mzdy

1. Importy v agendě Personalistika

Příklad: Import ze xml – Pracovník

Dialog Import dat v agendě Personalistika

Obrázek 1: Dialog Import dat v agendě Personalistika (spustíte z menu Soubor/Import dat...).

 

  • V prvním kroku nalistujte soubor (obr. 1). Klepnutím na  vyvoláte dialog pro výběr cesty k souboru vytvořeného exportem (*.xml).
  • Z nabídky podokna Více možností << vyberte typ importu Import ze xml – Pracovník.
  • Ve spodní části dialogu se zobrazí podrobný popis vybraného importu.
  • Detailní nastavení importu provedete pomocí tlačítka Možnosti importu…

 

Jestliže máte vše připraveno k importu, klepněte na tlačítko OK.

Dialog Import Vario data (xml)

Obrázek 2: Dialog Import Vario data (xml) v agendě Personalistika.

 

  • Pokud jste ještě nevybrali soubor k importu, můžete klepnutím na vyvolat dialog pro zadání cesty k souboru vytvořeného exportem (*.xml). Klepněte na tlačítko Další (obr. 2).

Dialog Import Vario data (xml) a objekty k importu (počet importovaných záznamů)

Obrázek 3: Dialog Import Vario data (xml) a objekty k importu (počet importovaných záznamů) do agendy Personalistika.

 

  • Klepněte na tlačítko Další (obr. 3).

Dialog Import Vario data (xml) a nastavení importu

Obrázek 4: Dialog Import Vario data (xml) a nastavení importu do agendy Personalistika.

 

  • V dalším kroku Nastavení importu (obr. 4) je třeba označit, zda chcete CheckBox - Zatržítko Přidat nové záznamy nebo CheckBox - Zatržítko Aktualizovat stávající záznamy, případně obojí – jedná se o údaj Pracovníci.
  • Klepněte na tlačítko Dokončit.

Po úspěšném ukončení importu (bez potvrzovací hlášky) je dialog uzavřen a vrátíte se zpět do zobrazení tabulky agendy Personalistika.

Ve všech dalších typech importů je třeba:
Nejdříve importovat z agendy Mzdy typ Import ze xml – Složky, protože mzdové složky se vyskytují jako výchozí mzdové složky v Prac. poměru na kartě Nastavení (Pracovník s PP) a dále samozřejmě ve zpracovaných mzdách (Pracovník s PP a MS, Mzdy za období, Mzdy za období s PP).
Import ze xml – Pracovník s PP a Import ze xml – Pracovník s PP a MS
Totožný postup jako u typu Import ze xml – Pracovník - za předpokladu, že ještě předtím provedete Import ze xml – Složky.

2. Importy v agendě Mzdy

Import ze xml – Složky a Import ze xml – Mzdy za období
Postup je totožný s postupem popsaným výše v Personalistice.
Import ze xml – Mzdy za období s PP
Postup je totožný s postupem popsaným výše v Personalistice. Pozor, v možnosti označit, zda chcete Přidat nové nebo Aktualizovat stávající záznamy, což platí pro oba údaje Pracovníci a Mzdy současně (obr. 4 a 5).

 

Dialog Import Vario data (xml) a objekty k importu (počet importovaných záznamů) v agendě Mzdy

Obrázek 5:  Dialog Import Vario data (xml) a objekty k importu (počet importovaných záznamů) do agendy Mzdy (Import ze xml – Mzdy za období s PP).

 

Související dokumenty